Skip to content

I.C.C GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 10:30:25
JSON

NIPT: L51308006A
Administrator: Eduart Zoi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërmarrje ndërtimi për vete dhe për të trete në kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, që lidhen me to. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të te gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion të godinave të te gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, damba, tunele. Ndërtime stacione elektrike, linja të tensionit të larte, të ulet e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impiante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impiante teknologjike, termike e kondicionimi. Impiante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të 2 brendshëm elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impiante të sinjalistikës rrugore të trafikut, Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate e në ndërtime turistike. Hapjen e agjencive imobilare. Transport mallrash dhe udhëtarësh e pika servisi për automjete. Importeksport sipas legjislacionit.
Emërtime të tjera Tregtare: I.C.C GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.01.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake Nr.4, Rruga 5 Maji, Kompleksi AREELA, Pallati 2, Shkalla 1, Apartamenti 21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 28.05.2019
Kontrate shitblerje kuotash 23.03.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 113 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 733 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 045 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 437 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 795 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 560 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 890 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:53 265 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:108 043 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:69 007 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:63 039 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:24 889 952,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala