Skip to content

LIGUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-28 08:23:03
JSON

NIPT: L51523001S
Administrator: Klaudio Pashaj
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport dhe tregetimi i artikujve te ndryshem industrial, bujqesor, materiale ndertimi, pajisje elektronike, pajisje dhe materiale hidraulike dhe elektrike, vegla pune.Tregetimi i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregetar, kulturor, sportiv, sherbimeve, pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh dhe vajra lubrifikante.Tregetimi i pajisjeve elektronike, kompjutera, kancelari, aksesore. Tregetim te pajisje laboratorike, transformator, elektromotorr, gjeneratore, pompa dhe elektropompa si dhe riparim–sherbim per transformatore, elektromotorre dhe materialet e tjera. Tregetimi import eksport te materialeve dhe pajisjeve industriale, elektro-shtepiake, pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes, ngrohjes, kondicionere si 2 dhe impiante te tjera te ndryshme te çfardo lloji. Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike, industriale, elektroshtepiake, sistemeve te ftohjes-ngrohjes, kondicionere, sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale.Tregetim i kimikateve dhe pesticideve si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per i realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.Tregtim kaseta te matesave te ujit, panele dhe konstruksione metalike.Tregtim materiale pastrimi dhe detergjente, artikuj hotelerie, ene kuzhine, veshje dhe paisje pune. Tregtim me shumice dhe me pakice te artikujve te tekstilit, perdeve, veshjeve dhe konfeksioneve te ndryshme. Tregtim pajisje profesionale per kuzhina dhe pastiçeri. Punime dhe instalime te ndryshme mekanike.. Projketimin, montimin dhe mirernbajtjen e impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Sherbimr te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise. Ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linja e TN te ulet, te rnesem, te larte, dhe shpemdarjen e energjise. Ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linja e TN te ulet, te rnesem, te larte, dhe shpemdarjen e energjise. Tregetim te mjeteve dhe sistemeve te shuarjes se zjarrit si dhe cdo veprimtari te nderlidhura me kete objekt. Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se vecante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te brendshem dhe te jashtem, sistem sprinkler me uje dhe shkume, sisteme automatike shuares me gaze te pa djegshem, sisteme automatike shuares me puder, Co2, Shkume. Shitje dhe tregtim te uniformave te ndryshme te punes dhe veshjeve te mbrojtjes ne pune, doreza, maska, helmeta, syze mbrojtese, kepuce pune, rripa sigurimi dhe pajisje te tjera ne funksion te sigurise ne pune.
Emërtime të tjera Tregtare: LIGUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.03.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, KASHAR Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Apartamenti 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit 23.01.2017
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit 14.10.2020
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit 17.07.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 11.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 39 137 809,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 583 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 49 139 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 525 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 272 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 952 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:253 703 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:333 918 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:264 189 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:263 075 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 145 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 267 109,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala