Skip to content

Adenis Kastrati
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 08:19:04
JSON

NIPT: L51611004I
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbimi interneti. Punime hidraulike, termoizolusese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza etj. Tregtim materiale elektronike (kompjutera, fotokopje etj.) Punime në fushën e ndërtimit. Prodhim dhe montim duralumini. Punime elektrike dhe tregtim materialesh elektrike. Suport IT, riparime kompjuterash, fotokopjesh, printerash. Tregtim materialesh higjeno sanitare. Tregtim bimë dekorative. Tregtim pjesë këmbimi për automjete të ndryshme. Tregtim materialesh kancelarike, bojra per printera, servis printerash. Tregtim i imputeve bujqesore dhe makinerive bujqesore. Tregtim pajisje mirembajtesh zyrash. Tregtim materialesh ushqimore dhe materialesh pastrimi, etj. Tregtim materiale industriale, etj. Tregtim me shumice dhe pakice materiale informatike, pajisje per IT etj. Riparim automjetesh. Tregtime dhe sherbime pajisjesh laboratorike. Sherbim printimi. Sisteme survejimi me kamera vezhgimi IP PTZ dhe analoge , sisteme alarmi dhe sisteme audio. Mirembajtje dhe realizim projekte sistemi ngrohje - ftohje me kondicionim, Chiller, Vrf, sistem ngrohje me pelet etje.
Emërtime të tjera Tregtare: Adenis Kastrati
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 11/04/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Bathore, Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 31.07.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 732 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 500 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 712 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 216 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 829 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 829 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 286 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:64 011 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:50 579 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:49 359 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 843 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:29 314 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:29 314 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:8 000 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli