Skip to content

3i-Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-16 12:16:28
JSON

NIPT: L52305007S
Administrator: Ervis Smakaj
Objekti i Veprimtarisë: Dizenjim software-i. Analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar I sistemit software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, Manaxhimit te Projekteve ne propozim, ofertim, pergatitje, prokurim, implementim dhe levrim. Sherbime sipas kerkesave te klientit ne software aplikative te zhvilluara apo implementuara nga Shoqeria ose nga partnere te prodhuesit te zgjidhjes ose implementuesit te saj. Aktivitete per implementime konfigurime dhe mirembajtje te platformave te ndryshme, Database, Middleware, Bl, Data warehouse loT, Al dhe platformave qe sherbejne per zhvillime. Levrim te zgjdhjeve software, licenca, komponente hardware nga partnere sipas kerkesave te klientit. Konsulence me sherbime profesionale per implementimin e projekteve me celesa ne dore. Integrimin e partnereve te ndryshem me ekspertiza specifike ne implementimin e projekteve ICT si nje e tere.
Emërtime të tjera Tregtare: 3i-Solutions
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Stavro Vinjau", Pallati 2. H. 9, Zona Kadastrale Nr. 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 06.01.2017
Kontrate shitje kuotash 05.10.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 249 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 961 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 645 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 263 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 726 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 032 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:59 237 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:48 594 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 831 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 618 570,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja