Skip to content

MUHOPLUS LTD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-09 10:28:22
JSON

NIPT: L52317046G
Administrator: Aferdita Muho
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrim i veprimtarise: Tregtimi i te gjitha Ilojeve te mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor,tregtar, kulturor, sportiv,sherbimeve,pjese kembimi,goma te ndryshme, bateri automjetesh.lmportimin dhe eksportimin e tyre.Projektim ,tregetim,sherbimdhe instalim te pjeseve te makinave kamionat dhe superstrukturat e tyre. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial,bujqesor,materiale ndertimi,pajisje elektronike,hidraulike dhe elektrike,vegla pune,Vajra lubrifikante,servis makinash.Tregti te pajisjeve elektronike,kompjutera,kancelari,aksesore,Tregtim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike,transformator,elektromotorr dhe riparim-sherbim per transformatore dhe elektromotorra.Tregtimi import eksport me shumice dhe 2 pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,industriale e elektro-shtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ,ngrohjes ,kondicionere si dhe impiante tetjera te ndryshme te cfardolloji.Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektro-shtepiake ,sistemeve te ftohjesngrohjes,kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale.Punime Lyerje,Suvatime,Gips.Tregtim i disifektanteve dhe pesticideve dhe makinerive mjeksoreTregim me shumice dhe me pakice te artikujve te tekstilit, perdeve dhe veshjeve te ndryshme, veshjeve te punes dhe konfeksioneve te ndryshme. Tregtim te pajisjeve te zyrave. Ne fushen e ndertimit: Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve civile,ushtarake me karakter banimi,social,kulturor etj. Studime dhe projektime te ndryshme ne te gjitha fushat e ndertimit. Ndertim,pastrim,rikonstruksion kanale kullues,vadites etj. Ndertim dhe rikonstruksion vepra hidroteknike si hidrovore ,ujesjellesa kanalizime etj. Ndertim dhe rikonstruksion diga te ndryshme,prita lumenjsh,prrenjsh etj. Pajisje digash me sensoret e nevojshem per monitorime te ndryshme. Pastrim i shtratit te liqeneve te ndryshem,pastrim dhe thellim i porteve te ndryshem nga mbetjet inerte,mekanike etj. Instalimet e te gjitha llojeve te pajisjeve per diga dhe vepra te tjera industriale si :HEC,impiante pastrimi,dekantimi etj. Ndertime ura te ndryshme,betonarme, te varura etj. Ndertim dhe rikonstruksion ujesjellesa te ndryshem. Shtrirje tubacionesh per uje te pijshem,industri etj. Ndertim depo te ndryshme per uje,karburante etj. Ndertim,asfaltim dhe rehabilitim rrugesh te ndryshme. Ndertim dhe rikonstruktim kanalizimesh te ndryshme. Ne fushen elektrike : Ndertim,furnizim, rikonstruksion i te gjitha fushave elektrike si :Linja elektrike te te gjitha llojeve,Tension i ulet,TM,TL. Ndertim dhe rikonstruksione ne stacione te ndryshme TM,TL. Ndertim dhe rikonstruksion kabinash te nryshme TU,TM,TL. Studime dhe projektime te ndryshme ne fushen mekanike. Furnizime dhe instalime te ndryshme me karakter mekanik si pompa te ndryshme :uji,vaji per cdo fushe te industrise etj. Furnizime dhe instalime pajisjesh nga HEC-e dhe vepra te tjera industrial si: Turbina,lopatapune,transformatore,vinxha,nyje lidhese te ndryshme etj -Impiante ngrohes dhe ftohes ne vepra te ndryshme industriale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MUHOPLUS LTD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.11.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Ded Gjo Luli, Pallati Nr.2, Shkalla 2, Ap.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 075 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 316 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 64 588 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 937 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 913 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:78 339 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:93 842 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:393 075 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:247 846 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 152 689,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala