Skip to content

UEVI-2015 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-06 14:47:53
JSON

NIPT: L52904201S
Administrator: Fatbardha Roka
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtjen e sigurimin fizik të objekteve publike e private, në pronësi ose përdorim të personave fizike e juridike, që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqiperise. Ruajtjen e sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të personave fizike, shtetas shqiptare e të huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: UEVI-2015
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.04.2005
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, rruga Kadri Hoxha, NSHU, zona kadastrale nr. 2346, pasuria nr.3/83, kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 11.11.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 436 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 231 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 760 519,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 988 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:87 727 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:79 180 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:43 055 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 303 950,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala