Skip to content

DANA 2015 (Ish DANA-2015 Konstruksion 01)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-03 13:12:30
JSON

NIPT: L59111401J
Administrator: Dashnor Naço
Objekti i Veprimtarisë: Prodhime materiale inerte, rërë, gurë, prodhim elementesh të parafabrikuara, betoni dhe beton/arme, ndërtime të objekteve civile, industriale, rrugë vepra arti ujësjellësa dhe kanalizime. Rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash si dhe punime karpentiere. lmport-eksport me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial dhe ushqimor, elektroshtëpiake, elektrike pjesë këmbimi, materiale ndërtimi si dhe transporti i tyre. Shërbime të ndryshme pyjore. Blerje dhe shitje automjetesh. Punime dheu, muratur, shembjesh. ndertim autostrada dhe rruge. Sherbime te ndryshme , Servis automjetesh, pjesmarrje ne investime duke u bashkuar me shoqeri shqiptare ose te huajasi ne industri, industrin ushqimore, bujqesi, transport, ndertime, Punime nen toksore dhe vepra arti, ndertime dige dhe tunele hidro-teknike, Ndertime ujsjellsash dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidoteknike dhe bonifikim.
Emërtime të tjera Tregtare: DANA 2015
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/05/2015
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, Çorovode, Kamion i tipit IVEKO MAGIRUS, me targa AA 307 LV.
Berat, Çorovode, NJ.A.Qëndër, fshati Grepckë, Dors, me nr.pasurie 168/1.
Berat, Çorovode, Mjet tip Eskavator, marka Caterpillar, tipi M316 C.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Çorovodë, Lagjja Çlirimi, rruga Puntori, ndërtesë 1-katëshe, me nr.2/87

Adresa:
Berat, Qender - SKRAPAR Sharove Njesia administrative Qender, fshati Buzuq, fusha e Çaçit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.09.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 867 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 180 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 725 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 406 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 26 932 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 354 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 290 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 117 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:23 336 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:63 549 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala