Skip to content

SEAD-SGS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-22 07:50:52
JSON

NIPT: L61725018G
Administrator: Entela Lici
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore, industrial etj. Import eksport. Projektim dhe zbatimive ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime terrenesh, ndertime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe cdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizimesh , ndertim ujesjellesash etj. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te materialeve inerte si beton, asfaltobetone tj. Peshkim dhe tregtim peshku. Tregtim te paisjeve mbrojtese zjarrfikese dhe aksesore te tyre te ndryshem. Bar Restorant. Sherbim katering. Sherbime ekspertize higjeno – shendetesore. Sherbime nderhyrese higjenoshendetesore(dizifektim,dezinsektim,deratizi ,etj). Asgjesim i mbetjeve spitalore. Furre buke. Marrje dhenie me qera te ambienteve publike dhe private, truall, ndertesa parking, etj. Ferma agroblegtorale te medha, mbarshtim bagetish, vica, gjelle, etj. Tregtimin e ushqimeve me origjine industriale, bujqesore, shtazore (per njerez). Evadim i mbetjeve spitalore, dhe transport i tyre. Tregtim ushqimi per kafshe. Thertore. Tregtim pajisje elektrike. Shitblerje makinash.
Emërtime të tjera Tregtare: SEAD-SGS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/05/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Shkoder SH 8694 D, ATV Ford Ejasal, ngjyre e bardhe
II. Shkoder SH 6213 E, ATV Mercedes Benz, ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.3.A - Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Lagjia Kashar Nr.2,Rruga “Mullishter”; godine 1-kateshe; Nr. Pasurie 4, ZK 2105

Adresa:
I. Shkoder Velipoje Pulaj, Lagjja Pulaj, Rruga Reç i Ri, godine 2-kateshe, kati I-re, nr pasurie 1, zona kadastrale 3072
II. Shkoder Lagjja Perash, Bulevardi Mehmet Pashë Plaku, godine 2 kateshe, kati I-re, nr 2/1030
III. Shkoder Lagjja Qemal Stafa, Rruga Lidhja e Prizrenit, godine 2-kateshe, kati I-re, nr pasurie 2/1377, zona kadastrale 8591
IV. Shkoder Lagjja Perash,Sheshi Isa Boletini, Rruga Edith Durham, godine 5-kateshe, kati 1-re, nr 3/1061

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 128 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 45 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 174 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 149 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -534 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -650 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 354 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:29 059 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:24 952 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:29 952 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 871 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 300 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:33 669 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 583 887,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli