Skip to content

CLEAN FAST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 09:55:52
JSON

NIPT: L61807037R
Administrator: Eriola Likaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete te lidhura me sherbim pastrimi ne pergjithesi si: Lavanteri dhe pastrime, pastrime te ambjenteve te perbashketa , pastrime kimike per entet publike dhe private vendase dhe te huaj, Banka, qendra tregtare, spitale , shkolla , konvikte , ho tele, restorante, kinema, etj. Veprimtari ne fushen e pastrimit, desinfektimit, deratizimit, te ambjenteve te brendeshme dhe te jashtme ne entet publike dhe private. Pastrime, larje, steruizime,disinfektime, hekurosje, paketime , dhe administrime te ketyre veprimtarive per persona fizik e juridik, ente publike etj. Pastime te jashtme dhe te brendeshme , ambjentesh si banesa private , zyra , godina sherbimesh spitale, shkolla, qendra tregtare, lokale, hotele. Pastrime oborresh, kopeshte , lulishte, pastrime ne lartesi dhe ne kate te nendheshme. Aktivitete te lidhura me sherbimin e gatimit dhe shperndarjes se ushqimeve. Pregatitja, shperndarje dhe dorezimi i ushqimeve te gatuara, ne ambjentet te ndryshme private dhe ente publike, spitale, cerdhe, kopeshte ,shkolla, nderrmarje, qendra tregtare. Realizim dhe administrim ne menyre te drejteperdrejte ose per llogari te te treteve , te aktiviteteve lavanteri e pastrim kirnik , per ente, institucione, shoqata, subjekte publike dhe 2 private ne Shqiperi dhe jashte vendit. Shitje me shumice e pakice e mallrave te ndryshme, te pastrimit, ushqimore , industrial, te ndertimit , mjeteve e pajisje teknologjike , sistemeve dhe pajisje elektroteknike e elektronike. Administrimi i qendrave te reabmtimit, shtepive te te moshuarve, qendrave social kulturore e sportive dhe animacione, shfaqje muzikore, koncerte.Sherbime te gjelberimit. Sherbime DDD (Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim) ne ente publike dhe private. Pastrimi i linjave dhe pajisjeve te aspirimit. Punime te inxhinierise se mjedisit, vleresimi i ndikimit ne mjedis dhe auditimi mjedisor, hartimi i akt-ekspertizave, raporteve, ndertime civile dhe ekonomike.Tregtim i materialeve te dizinfektimit qe ndihmojne ne parandalimin e viruseve dhe semundjeve (COVID-19). Tregtim i materialeve te pastrimit. Tregtim i pajisjeve mjekesore, farmaceutike.
Emërtime të tjera Tregtare: CLEAN FAST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/06/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti i llojit ATP me targë AA 321 ZI
Tirane, Automjet i llojit ATP te markes Mercedes Benz me targe AA097ZX
Tirane, Automjet te llojit ATP te markes FORD me targe AB 466 CJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi "Bajram Curri", Godina ETC, Kati 13

Adresa:
Tirane, Rruga Fuat Toptani, Godine 3- kateshe, Kati përdhe, Zona kadastrale 8190

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 142 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 142 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 840 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 840 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 138 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:83 622 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:66 510 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:66 510 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:45 431 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 142 850,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala