Skip to content

ECO RICIKLIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-05 09:08:43
JSON

NIPT: L61814009B
Administrator: Ervin Meçe
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve dhe mjeteve që përdoren për transportin, magazinimin, të këtyre lloj mbetjesh. Shërbim 3DDD (Dezinfektim, Dezinfektim, Deratizim), pastrimi, të ambienteve të ndryshme, prodhuese, tregtare, magazinave, hotele, spitale konvikte etj, si dhe import-exportin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë I dezinfektuesve dhe produkteve të tjera që I shërbejnë këtij qëllimi. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO RICIKLIM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Automjet tip Ford me targe AA 664 VI
Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen me targe AA 768 RM
Tirane, Automjeti tip Ford me targe AB 538 AG
Tirane, Kashar, Furgon tip Benz AA 862 PS
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet me targe AA 487 SB
Tirane, Kashar, Automjet tip Volkswagen AA814 VE
Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen TR7399P
Tirane, Kashar, Automjet tip Fiat Ducato 2.3 me targe AA 489 YL
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet tip Toyota Yaris me targe AA 516 ZY
Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjeti Citroen Tipi Furgon me Targë AA 914 SJ
Tirane, Kashar, Automjet me targe AA 506 OH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Lagjja Mëzez, Rruga Dytesore Kashar , Ambjenti me Zonë kadastrale 2679, pasuria Nr.12/22.

Adresa:
Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Zona Kadastrale 3965
Elbasan, Metalurgji, Zona Kadastrale 3965, Nr Pasurie 1070
Elbasan, Bradashesh, Pasuria Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, Metalurgji, Bradashesh

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 15.11.2016
Kontrate shitje 16.07.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh 29.12.2020
VKM Nr.273, datë 3.4.2020 per miratimin e kontratës për lotin 2 me objekt “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT”
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 99 413 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 83 860 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 519 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 525 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:161 936 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 814 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:44 870 511,00
Punuar Nga : A.Lala