Skip to content

KEDO GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 10:45:04
JSON

NIPT: L62011011A
Administrator: Donika Hysenbelli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e mediave elektronike dhe të shkruara, botime të ndryshme, prodhim e publikim reklamash, tregtim pajisjesh për nevojat e mediave elektronike. Ndërmjetësim për blerje, shitje dhe dhënie me qira të pasurive të paluajtshme. Shitja, blerja, dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar financiar qiradhënës apo dorëzanes që i vlerëson te dobishme apo të nevojshme që sjellin përfitim ekonomik. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie ekonomike që lejohet nga legjisLaçioni shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: KEDO GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/08/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Fax Media News (ish "CALVIN VIZION"; ish "Planet Televizion"), shoqeri aksionere me NIPT K11405004N e themeluar me 12/01/2000 ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Kostaq Cipo, Ndertesa Nr .8, Kodi Postar 1004, me administratore Donika Hysenbelli; Kevin Hysenbelli. Ortak te shoqerise jane shoqeria "KEDO GROUP" me 90% te kapitalit dhe Ardian Dushaj me 10% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.9, Rruga "Panorama", ndërtesa 3, Hyrja 19, Kati 3, Apartamenti 9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar
Vendim i Asamblese se Ortakeve, date 17.12.202
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -420 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -374 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -364 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 037 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 378 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -55 699,00
Punuar Nga : A.Baja