Skip to content

Selvije Abasllari
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-20 07:12:25
JSON

NIPT: L64704601S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregëtimi i ushqimit për peshk, vezë peshku, rasat peshku, materialeve të ndryshme (ndërtimi, elektrike, vegla pune, hidraulike, higjeno-sanitare, detergjentë, dezinfektantë,soba, dru, materiale mekanike, kompjuterike etj.) Shërbime auto servisi, elektronike, impjanistike ashensori, sisteme alarmi. Zhvillim i aktiviteteve kulturore vendore. Shit-blerje makinash, transport për vete dhe të tretë. Punime të ndryshme në bujqësi (mbjellje, korrje, shirje). Tregëtim të artikujve bujqësore si furnitura, farera, fidane, etj. Tregti me shumicë dhe pakicë të fikseve të zjarrit. Tregti me shumicë dhe pakicë të veshjeve sportive, të gazit të lëngshëm. Tregtim lulesh dhe pemësh dekorative, artikuj ushqimore, detergjentë, pesticide, plehëra kimike, makina bujqësore dhe servisin e tyre. Shërbime dekorimi, gjelbërimi. Tregtim i pjesëve për automjete dhe shërbim servisi. Prodhimi dhe tregtimi i produkteve të tekstileve dhe konfeksione të ndryshme. Tregtim dhe mirëmbajtje kompjuterash, Shfrytëzim i lëndëve drusore dhe transporti i tyre. Shitblerje kancelarie dhe libra. Shërbim pastrimi. Shërbime kulturore bujqësore etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të reagenteve laboratorike, furniturat, mostra dhe shërbime të tjera veterinare. Tregtim import- eksport të pijeve dhe mallrave ushqimore dhe prodhime bujqësore, blektorale, rritje kafshësh dhe tregtim të produkteve ushqimore. Punime në fushën e ndërtimit, rikonstruksione godinash, veshje fasadash të të gjitha llojeve, dekorative, strukturore, patinime dhe lyerje. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike si dhe tregtimi i çdo lloji tjetër mallrash dhe shërbimesh. Blerje shitje me shumice e pakice e peletit, ilace, materiale dezifektimi, produkte farmaceutike.Karburant, gaz, nafte, benzine.
Emërtime të tjera Tregtare: Selvije Abasllari
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 04/11/2016
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 21.02.2017, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit nga data 21.02.2017. Statusi i shoqërisë kalon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 15.05.2017, u vendos : Aktivizim aktiviteti. Statusi i shoqërisë kalon nga “Pezulluar në “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Udenisht, Fshati Udenisht, Lagjja Pole, Ambjenti nr. 112/33, Zona kadastrale 3665

Adresa:
Korce, Udenisht lagjia pole, zona kad 3665 Lum Omezhit mbi parcelen 84/1 7304

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 697 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 763 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 441 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 573 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:59 685 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:40 584 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 027 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 630 019,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja