Skip to content

Selvije Abasllari
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 14:24:40
JSON

NIPT: L64704601S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Prerje amaballazhim letre, tregetimi i ushqimit per peshk,veze peshku, rasat peshku, materialeve te ndryshme (ndertimi, elektrike, vegla pune, hidraulike, higjeno-sanitare, detergjente, dezinfektante,soba, dru, materiale mekanike, kompjuterike etj.) Sherbime auto servisi, elektronike, impjanistike ashensori, sisteme alarmi. Zhvillim i aktiviteteve kulturore vendore. Shit-blerje makinash, transport per vete dhe te trete. Punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje, korrie, shirje). Tregetim te artikujve bujqesore si furnitura, farera, fidane, etj.Tregti me shumice dhe pakice te fikseve te zjarrit.Tregti me shumice dhe pakice te veshjeve sportive, te gazit te lengshem.Tregtim lulesh dhe pemesh dekorative, artikuj ushqimore , detergjent, pesticide , plehera kimike, makina bujqesore dhe servisin e tyre. sherbime dekorimi , gjelberimi. Tregtim i pjeseve per automjete dhe sherbim servisi. Prodhimi dhe tregtimi i produkteve te tekstileve dhe konfeksione te ndryshme. Tregtim dhe mirembajtje kompjuterash, Shfrytezim i lendeve drusore dhe transporti i tyre.Shitblerje kancelarie dhe libra.Sherbim pastrimi.Sherbime kulturore bujqesore etj. Tregtim me shumice dhe pakice te reagenteve laboratorike, furniturat, mostra dhe sherbime te tjera veterinare.Tregtim import- eksport te pijeve dhe mallrave ushqimore dhe prodhime bujqesore, blektorale, rritje kafshesh dhe tregtim te produkteve ushqimore.Punime ne fushen e ndertimit ,rikonstruksione godinash,veshje fasadash te te gjitha llojeve,dekorative,strukturore,patinime dhe lyerje.Tregti me shumice dhe pakicete produkteve kozmetike si dhe tregtimi i cdo lloji tjeter mallrash dhe sherbimesh. Blerje shitje me shumice e pakice e peletit, ilace, materiale dezifektimi, produkte farmaceutike. Karburant, gaz, nafte, benzine. Projekt sistemim ambjentesh, shitje me shumice edhe pakice te veglave muzikore. Tregtim shtypshkrime me shumice dhe pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: Selvije Abasllari
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 04/11/2016
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: I. Më datë 21.02.2017, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit nga data 21.02.2017. Statusi i shoqërisë kalon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 15.05.2017, u vendos : Aktivizim aktiviteti. Statusi i shoqërisë kalon nga “Pezulluar në “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Udenisht Fshati Hudenisht, lagjja Pole, Ambjenti nr 111/36-ND, zona kadastrale 3665.

Adresa:
Korce Udenisht Udenisht lagjia pole, zona kad 3665 Lum Omezhit mbi parcelen 84/1 7304

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 7 055 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 697 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 763 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 441 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 573 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:69 850 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:59 685 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:40 584 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 027 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 630 019,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli