Skip to content

TENET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 13:22:15
JSON

NIPT: L71516507R
Administrator: Gentian Çekrezi
Objekti i Veprimtarisë: Transporti dhe tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajtshme, makinerive, projektim, prodhim, investime te ndryshme etj; Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne: produkte dhe artikuj industrial, ndertimore, makineri-pajisje etj;
Emërtime të tjera Tregtare: TENET
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/03/2017
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 206 448 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “VITRIOL”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 01/03/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71509008G, me adrese aktuale ne Fier Patos Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurie 29/22, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Ilir Karçini, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 23.06.2022, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “TENET”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 50% të kapitalit të “TENET”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 09.03.2017.

Ilir Karçini, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 50% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “VITRIOL” – shoqëri mëmë për 50% të kapitalit të “TENET”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 02.12.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano, Ndertesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184.

Adresa:
Vlore Rruga Sazan, Ish Fabrika e Sodës, Vlorë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.10.2023
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 18.06.2018
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 04.07.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.02.2022
Raporti i audituesve te pavarur per rritjen e kapitalit date 23.06.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.10.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 163 710 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 93 867 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 63 823 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 42 180 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 243 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 968 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 567 981 907,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 477 919 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 595 084 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 467 114 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 353 167 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 899 888 419,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli