Skip to content

I RI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 10:09:39
JSON

NIPT: L71726018M
Administrator: Gent Agolli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetet kryesore të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "I RI sh.p.k" do të jenë në fushën e projektimit, zbatimit, këshillimit, ndërtimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndryshme si me poshtë: Projektime dhe studime arkitekturore, inxhinierike; Projektime dhe studime urbanistike; Projektime e ndërtime civile, industriale, turistike, dhe bujqësore; Studime të ambjentit dhe vlerësim të ndikimit mjedisor; Projektime dhe studime peisazhi, projektime hidrogjeologjike dhe gjeologjike; Projektime Rrugësh, Ura, Porte dhe vepra të tjera infrastukturore; Projektime në fushën e inxhinjerisë elektrike, hidromekanike; Projektime konstruksionesh të ndryshme dhe restaurime arkitekturore; Ekzekutim projekte të ndryshme ndërtimi; Supervizion dhe mbikëqyrje punimesh; Menaxhim dhe Koordimin projektesh të ndryshme; Konsulenca të ndryshme në lidhje me shërbimet e më sipërme.
Emërtime të tjera Tregtare: I RI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/05/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Të dhënat e Regjistrit të Pronarëve Përfitues Fillestar:

"51N4E bvba" është një kompani e regjistruar në Belgjikë, e përfaqësuar nga Z. Johan Anrys. Sipas Akt themelimit te Shoqerise

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.05.2021, terhequr nga QKB date 08.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit I RI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Gent Agolli , shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme I RI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.05.2017.

Johan Anrys , shtetas belg, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme 51N4E, ndersa shoqeria 51N4E zoteron 50% te kapitalit tek I RI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.03.2005.

Freek Persyn , shtetas belg, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme 51N4E, ndersa shoqeria 51N4E zoteron 50% te kapitalit tek I RI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.03.2005.

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", nr. pasurie 6/37-N3, zk. 8160, vol 47, fq. 69

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Kontratë Shit-Blerje Kuotash datë 28.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 130 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 909 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 53 182 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 569 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 144 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 289 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:95 614 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:70 285 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:200 648 789,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 916 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 527 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 820 381,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli