Skip to content

I RI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-04 14:51:40
JSON

NIPT: L71726018M
Administrator: Johan Anrys, Gent Agolli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetet kryesore të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "I RI sh.p.k" do të jenë në fushën e projektimit, zbatimit, këshillimit, ndërtimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndryshme si me poshtë: Projektime dhe studime arkitekturore, inxhinierike; Projektime dhe studime urbanistike; Projektime e ndërtime civile, industriale, turistike, dhe bujqësore; Studime të ambjentit dhe vlerësim të ndikimit mjedisor; Projektime dhe studime peisazhi, projektime hidrogjeologjike dhe gjeologjike; Projektime Rrugësh, Ura, Porte dhe vepra të tjera infrastukturore; Projektime në fushën e inxhinjerisë elektrike, hidromekanike; Projektime konstruksionesh të ndryshme dhe restaurime arkitekturore; Ekzekutim projekte të ndryshme ndërtimi; Supervizion dhe mbikëqyrje punimesh; Menaxhim dhe Koordimin projektesh të ndryshme; Konsulenca të ndryshme në lidhje me shërbimet e më sipërme.
Emërtime të tjera Tregtare: I RI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.05.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Belgjike
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 51N4E bvba, një kompani e regjistruar në Belgjikë, e përfaqësuar nga Z. Johan Anrys, shtetas belg (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufiuzar, datë 24.05.2017, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", nr. pasurie 6/37-N3, zk. 8160, vol 47, fq. 69

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akti I themelimit te shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 569 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 144 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 289 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 916 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:36 527 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 820 381,00
Punuar Nga : A.Lala