Skip to content

Melida Shaholli
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 09:17:13
JSON

NIPT: L72308017T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime nderhyrese higjeno - sanitore. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim te magazinave, anijeve, aeroporteve, hotel-restorante, konvikte etj. Pastrim e dizinfektim (DDD) te ambienteve te brendshme e te jashtme spitalore te rrezikshmerise se ulet, rrezikshmerise se mesme dhe rrezikshmerise se larte. Sherbime Pest Control (DDD - Dizinfestim/Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) - te cdo lloj ambienti te brendshem dhe te j ash tern, publik e privat, te qendrave spitalore e shendetesore dhe te cdo lloj subjekti; largimin e gjarperinjve, qenve - maceve, minjve te arave, mizave e insekteve te ullirit dhe pemeve e bimeve. Import dhe tregtim te produkteve per trajtimet DDD dhe te largimit te gjarperinjve, qenve - maceve etj. Tregtim me shumice e pakice e materialeve te ndertimit, materialeve hidraulike dhe elektrike. tregtim i inputeve bujqesore dhe pesticideve. Organizimin e kurseve teknike dhe konsulsence ne lidhje me higjenen ambientale dhe higjenen dhe mireqenien e njerezeve.Sherbim i kontrollit kunder gjarperinjve dhe zogjve. Sherbime konsulence ne pergatitjen e programeve te sigurise ushqimore: HACCP dhe programeve te kontrollit te cilesise ISO. Kurse te formimit profesional qe perfshijne: Trajnime mbi infektuesit biologjik. Trajnime Deratizimi (kontrolli dhe monitorimi i brejtesve). Trajnime Dezinsektimi (kontrolli dhe monitorimi i mushkonjave). Trajnime Dezinfektimi (kontrolli dhe monitorimi i zvarritesve dhe fluturusve). Trajnime mbi kalibrimin e pajisjeve dhe mjeteve ndihmese te sherbimeve te dezinfektmit.. Higjena ambjentale. Konsulence mbi sigurine ushqimore (Plani HACCP dhe ISO). Kalibrues te pompave dhe eneve ne presion, pompave manuale dhe te motorizuara, pompe me presion dore, automizator shpine dh eautomizator tip ULV perperdorim ne kamiona dhe kamioncina.. Aplikues ne sherbimin 3D (dezinfektim,desinsektim,deratizim). Sherbime pastrimi, gjelbrimi dhe mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave te ambjenteve. spitalore, te qendrave shendetesore, hoteleve, zyrave, qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, terminaleve, porteve, bar-restoranteve k. Shitje-Blerje, importim me shumice dhe pakice te produkteve, materialeve, mjeteve, pajisjeve, makinerive te pastrimit, detergjenteve, dezinfektant, aromatizues. Konsulence ne fushen e legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore, si dhe konsulence per sherbimet Dezinfektim -Dezinsektim - Deratizim (DDD), Sherbime nderhyrese higjenosanitare shendetesore. Sherbime te ekspertizes higjeno-shendetesore.
Emërtime të tjera Tregtare: Alpest Control
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 08.11.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
Çështje Ligjore: Me date 11.09.2020, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Mine Peza, Ndertesa ne zonen kadastrale 8350, Nr. Pasurie 3/111+1-2, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani