Skip to content

KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 09:52:27
JSON

NIPT: L74216002N
Administrator: Perikli Karavella
Objekti i Veprimtarisë: Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga UEFA, për meshkuj e femra. Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futsalit, beach - soccer dhe pjesëmarrjen në garat sportive vendase e ndërkombëtare. Krijimin e Akademisë së Futbollit Skënderbeu, ku përfshihen të gjitha ekipet zinxhir të sportit të futbollit. Futja në tregun kombëtar dhe ndërkombëëtar të shit-blerjes së lojtarëve. Kuotimi në indekset e bursave kombëtare apo ndërkombëtare. Aktivitete të tjera në fushën e sportit të futbollit. Çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/03/2016
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 550 000,00
Numri i pjesëve: 4 550
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Shkumbin Qormemeti; Elmaz Takaj; Arlind Boshku; Ilirjan Përmeti; Perikli Karavella
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:

01.Ne date 18.06.2020: Ne baze te urdhrit Nr.606/e/1 Regj., te leshuar nga Permbaruesi Neritan Çuko, eshte urdheruar "Vendosja e mases se sekuestros mbi 100% te aksioneve ne pronesi te KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A me NIPT L74216002N". Kjo mase eshte hequr ne date 12.10.2020, ne baze te urdhrit Nr. 606/e Regj, date 01.10.2020 te lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Neritan Çuko. Kjo mase eshte hequr ne date 12.10.2020 ne baze te urdhrit Nr. 606/e Regj, date 01.10.2020 te protokolluar nga QKB me Nr.9060 Prot date 08.10.2020 te lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Neritan Çuko.

02. Me datë 22.06.2023, me anë të shkresës Nr. 31179 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, uë kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A ” Shoqëri Aksionare., pajisur me NUIS (Nipt)- L74216002N . Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

03. Me datë 09.08.2023, me anë të shkresës Nr. 46728 për Heqje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Lirim nga Barra Siguruese mbi Titujt e Pronësisë, mbi tatimpaguesin shoqëria “ KLUBI I FUTBOLLIT SKËNDERBEU SH.A “ Shoqëri Anonime., pajisur me NUIS (Nipt) - L74216002N.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë; Korçë; Rruga "Gjergj Dimitrov", Stadiumi "Skënderbeu".

Adresa:
Tiranë, Rruga e Kavajës; Qendra Tregtare "Globë"; Kati 2, P.O Box1001.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 05.02.2022
Ndryshimi i Administratorit dhe Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Akt themelimi i Shoqerise
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli