Skip to content

INSTANT.AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-07 15:03:33
JSON

NIPT: L81506043D
Administrator: Emerlinda Gjana
Objekti i Veprimtarisë: Design, programim, menaxhim i faqeve të internetit, i aktiviteteve promocionale me përdorimin e postës elektronike (e-mail), i zonave reklamore në faqe të internetit të palëve të treta nëpërmjet banner dhe/ose mjeteve të tjera promocionale interaktive, i programeve informatike si psh: widgets, mobile apps, social netëork apps, interactive ecards, i fushatave reklamore në gazeta, revista, TV, radio, si edhe në vende publike. Programim dhe menaxhim i aktivitetit promocional me përdorim të SMS. Programim dhe menaxhim i bazave të të dhenave informatike të klientëve për arsye promocionale. Këshillim të klientëve për çështje marketingu, marrëdhënie me publikun dhe të brandit. Shitje dhe/ose blerje e produkteve e shërbimeve në internet (ecommerce). Shitje dhe blerje reklamore për nevojat e klientëve të shoqërisë ose të vetë shoqërisë. Këshillim, studim, programatizim dhe menaxhim i fushatave reklamore në search engine. Të zhvillojë aktivitet në fushën e prodhimit dhe shitjes së software (programe), instalim, vënie në pune, trajnime, konsulenca e të tjera ndihmëse për këtë fushë. Shitje online dhe botimin e librave, gazetave dhe mediave online, tv online dhe radio online. Prodhimin dhe shitjen e reklamave. Konsulencë për zhvillim biznesi dhe hartim planesh biznesi të fushave të ndryshme. Konsulencë financiare për projekte të ndryshme që mund të kenë kërkesa biznesi dhe klientët. Zhvillim dhe ndjekje proçesesh të ndryshme në zgjerimin dhe rritjen e aktiviteteve të bizneseve. Asistencë, konsulencë dhe hartim praktikash të plota (duke përfshirë dhe plan biznesin) për kreditim në sektorin bankar dhe atë të mikrofinancimit. Tregtimin e pajisjeve elektronike, kamerave dhe sistemeve të sigurisë. Ofrimi i shërbimeve të ndryshme si domaine dhe hosting. Konsulencë juridike, avokati, përfaqësime ligjore, ndërmjetësim, përmbarim, noteri, përkthime zyrtare apo çdo shërbim tjetër ligjor të njohur nga legjislacioni shqiptar. Blerje shitje Hardware, kompjutera, aksesore dhe pjese te tyre, komjutera, hardware dhe aksesore te tjere, instalim e mirmbajtje te tyre, Tregtim me shumice dhe pakice i te gjithave artikujve kancelarike, kompjuterike, printerave, artikuj zyrash, bojra per printera,artikujelektrike, informatik, elektronik, artikuj te ndryshme,multimedia, fotografike. Asistence teknike, instalime,riparime dhe mirmbajtje e te gjithave paisjeve elektronike, kompjuterike dhe printimit. Montim dhe mirembajtje tesistemeve te vezhgimit, sigurise dhe audio, si dhe instalime elektrike te cdo lloji. Tregtim i materialeve te konsumit dhe pjeseve per artikujt kompjuterike, elektrike dhe printimit.
Emërtime të tjera Tregtare: INSTANT.AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Idriz Dollaku, Ali dem i, Apartamenti 2, shkalla 1, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.10.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash 24.08.2018
Kontrate shitblerje kuotash 27.08.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : A.Lala