Skip to content

ANBIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-21 14:22:45
JSON

NIPT: L81618008J
Administrator: Petrit Jakupi
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport dhe prodhimin e sapunit, pluhurave lares dhe rafinim vaji. Import ne fushen e industrise se lehte dhe ushqimore. Import, eksport te lendeve te para dhe ndihmese per industrine e lehte, ushqimore, te ndertimit si edhe ate mekanike. Tregtimin e artikujve elektroshtepiake. Tregtim fruta, perime dhe produkte ushqimore. Import, eksport te materialeve te ndertimit. Investime ne fushen e ndertimit. Komisionari. Import dhe tregetim kimikate. Dezinfektim, deratizim dhe disinsektim. Tregtim pjese kembimi per auto dhe industri. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importin dhe eksportin e mallrave dhe sherbimeve. Import, eksport, tregtim hipoklorit natriumi dhe kalciumi, acid klorhidrik. Poliklorur alumini dhe kimikate te tjera per trajtimin e ujit te pijshem. Import-Export, tregtim plehrash kimike, import, export, tregtim kite dhe reagent, pajisje laboratorike. Import-Export, prodhim dhe tregtim te detergjenteve. Import, export, tregtim te materaleve te pastrimit. Import-eksport, tregtim kazana mbeturinash.
Emërtime të tjera Tregtare: ANBIM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati 30, Shk. 3, Ap. 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 298 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 497 499,00
Punuar Nga : A.Lala