Skip to content

TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-05 13:50:58
JSON

NIPT: L82124007S
Administrator: Ervin Duka
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me qëllim projektimin, zhvillimin, ndërtimin, mobilimin e Teatrit të ri Kombëtar dhe i godinave multifunksionale hotel, zyra, banim dhe shërbime. Kryerja e aktiviteteve, për të cilat nevojiten leje, liçenca dhe/ose autorizime përkatëse, do të bëhet pas marrjes së këtyre lejeve, liçencave dhe/ose autorizimeve. Ndërtim, Projektim, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i të gjithë llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/09/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FUSHA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61922018S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha, status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.12.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.04.2021, terhequr nga QKB date 05.12.2022, Pronaret perfitues te subjektit TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Ervin Duka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 100% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.09.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.06.2021, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr. 3, Pedonalja

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.09.2019
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -86 091,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja