Skip to content

LEAD CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-29 10:19:08
JSON

NIPT: L82322016N
Administrator: Ardit Kane
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e projektimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit. Konsulencës inxhinierike. Konsulencës inxhinierike sipas termave ndërkombëtare, projektim arkitektonik dhe urbanistik, projektim konstruktiv, instalator, vepra hidroteknike, ujësjellës, kanalizime, rrugë, hekurudha, ura, vepra arti, sinjalistikës rrugore. Vlerësimit të pasurive të paluajtëshme. Studime ambjentale dhe vlerësim të ndikimit në mjedis. Auditim i sigurisë rrugore, studime gjeologo-inxhinierike dhe hidrogjeologjike, projekte të mbrojtjes nga zjarri, projekte HVAC, impiante të prodhimit të enegjisë elektrike të rinovueshme, nënstacione elektrike primare dhe sekondare - linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, Projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Projektim të rrjeteve të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access kontroll, 2 CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit, etj, për objektet civile e industriale. Rivelime inxhinierike. Konsulencë në fushën e prokurimeve publike. Konsulencë financiare, juridike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: LEAD CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", Ndërtesa nr. 19, Hyrja nr. 8 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.10.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 267 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 887 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 876 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 833 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 513 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 043 987,00
Punuar Nga : A.Lala