Skip to content

Eidon-Grup (Ish ELIDON KALLAVERJA&CO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-04 10:56:57
JSON

NIPT: L91323019S
Administrator: Elidon Kallaverja
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, konsulence per: Objekte civile, industriale, social-ekonomike, publike, rruge, kanalizime, ujesjellesa, gazsjellesa, ura, objekte-sportive, siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h.sanitare- termoteknikeventilim - kondicionim - linja e rrjete elektrike-telefonike-tvinterneti- sisteme alarmi, diga, galeri tunele, vepra ujitje e kullimi, trajtimit te ujit e ujrave te ndotur, impiante te prodhimit dhe shperndarjes se energjiese elektrike-dielloreere, nenstacione elektrike, linja te tensionit, kabina elektrike, sinjalistike rrugore, punime restauratore, matje e punime topogjeodozike, Sherbime ekspertize per: masat e mbrojtjes nga zjarri, auditim ne fushen e energjise, trajtimin e mjedisit te ujrave dhe te mbeturinave, veprimi i ndikimeve ne mjedis. Sherbimin per: operator te hedhjes se te dhenave ne sisteme e programe kompjuterike, recepsioni, pastrimi, gjelberimi. Sherbime konsulence: juridike, ekonomike, grante, ndermjetesime etj. Si dhe cdo lloj veprimtarie te ligjshme qe do te konsiderohet si fitimprurese. Punime ndertimore per : Objekte civile, industriake, social-ekonomike, publike, rruge, kanalizime, ujesjellesa, gazsjellesa, ura, objekte-sportive, siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe, instalime h.sanitaretermoteknike-ventilim-kondicionim-linja e rrjete elektroketelefonike-tv-interneti-sisteme alarmi, diga, galeri, tunele, vepra ujitje e kullimi, trajtimit te ujit e ujrave te ndotur, impiante te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike-diellore-ere, nenstacione elektrike, linja te tensionit, kabina elektrike, sinjalistike rrugore, punime restauratore, punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik, transporti per vete dhe te trete. Tregtim te materialeve te ndertimit, elektrike, hidraulike, elektronike. Prodhim e montim elementesh druri, metalike, plastike, durale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Eidon-Grup
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Selite, Rruga Kodra e Diellit, Ndertesa Nr.2, Hyrja 15, Ap.11, 1044

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.10.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : L.Kanani