Skip to content

ISOMETRIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 13:30:16
JSON

NIPT: L92207009A
Administrator: Nadiel Çadri
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve laboratorike, didaktike, pajisjeve simuluese, materiale trajnimi, laboratorike, mesimdhenie, sportive,sisteme profesionale dhe arsimore. Blerje dhe furnizimit me materiale te ndryshme mjekesore, kozmetike, reagente, kimikate, materiale konsumi, komplete diagnostikuese, medikamente,kite,produkte veterinare,standarte bujqesore, lende te para per industri te ndryshme, materiale elektronike, mjete elektrike, hidraulike. Importimi dhe tregtimi i linjave teknologjike per industri ushqimore dhe laboratore me profile te ndryshme. Shit-blerje produktesh IT, softwarike, sistemeve audio-vizive,impiante, makineri, ngrohje -ftohje, ventilim, ajer te kondicionuar, transformatore,analizues multidimensional, transmetues, pajisje kompjuterike, detektore, pajisje elektro- shtepiake, elektromekanike, inxhinierike, motorike dhe pajisje mjedisore e nen produkte bujqesore e mjedisore. Dizenjimi dhe konsulenca inxhinierike per laborator ne profile didaktike ,detektuese, validimi,kalibrues, mjedisiore,bujqesor, inxhinierike dhe ne sistemet te integruara industriale. Trajnime dhe konsulenca teknike-arsimore bazuar ne kurrikulat e aprovuara per laboratore kerkimore, universitare,laboratoret profesional, mjekesor dhe mesimdhenes, si dhe projektimin dhe prodhimin e pajisjeve dhe materialeve per aplikimi per didaktike, mjekesore, industriale, mjedisore,kalibruese, laboratore kompjuterik dhe profesionale. Instalime, sherbime, trajnimet, kualifikimin dhe çertifikimin e pajisjeve laboratorike dhe industriale. Import-export te materialeve kancelarike, materiale te pergjithshm konsumi, paketimesh plastike, metalike, materiale sigurie, sisteme kamerashe, dare, vula, shirita sigurie, detergjente, pastrimi, alkolike, materiale te buta, agregateve bujqesore, materiale ne fuksion te fermave, bagetive etj .Sisteme te integruara laboratorike, elektrike, sisteme te automatizuara, sistemeshperndarjeje, kontrolli, ndertim rrjeti, industriale pajisje per prodhimin dhe testimin e kimikateve, ilaceve, produteve te petroleve, mjedisore, pajisjeve laboratorike dhe materiale, didaktike, linja prodhimi ektroteknike, civile dhe ndertime industriale kabinetesh.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.09.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 750 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Vaso Pasha", Nr.3, B.1

Faqja Web:
www.isometric.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 25.09.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 13.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 267 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 533 130,00
Punuar Nga : L.Kanani