Skip to content

DELTAREX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-05 10:00:50
JSON

NIPT: L92314031R
Administrator: Artur Bisha
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne: Ndertim dhe rikonstruksioni objekteve dhe veprave te cfaredollojshme industrial, turistike, civile. Sistemime, asfaltime dhe ndertrime rrugesh, mirembajtje rutine dhe dimerore te rrugeve, sinjalistike dhe siguri rrugore, punime ujesjellsash dhe bonifikimi, prodhim te materialeve te ndertimit si dhe transportin e tyre.Hoteleri - Turizem si dhe agjensi, mjete transporti te çdo lloji me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: DELTAREX
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/11/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia administrative Nr. 2, Rr. Elbasanit, Nd. 38, H. 6, Ap. 12

Adresa:
Shkoder, Zona kadastrale nr.8593, me numer pasurie 8/463, vol 28, faqe 211

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.01.2020
Kontrate shitje kuotash date 03.02.2021
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 895 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -52 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:33 039 065,00
Punuar Nga : L.Kanani