Skip to content

CHICKEN HOUSE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-29 08:17:48
JSON

NIPT: M01308011J
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi dhe menaxhimi i impianteve te rritjes, perpunimit, therjes dhe tregetimit te pulave dhe mishit te pules apo i te gjitha kafsheve, mishi i te cilave tregetohet ne tregun vendas dhe te huaj. Zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregetimit, si dhe importeksporti i pulave te gjalla dhe mishit te te gjitha kafsheve, kryesisht pulave, mishi i te cilave tregetohet ne tregun vendas dhe te huaj;Prodhim, Import-Eksport i nenprodukteve te mishit te te gjitha llojeve te kafsheve;Import - Eksport i produkteve me te cilat ushqehen kafshet, si dhe makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregetimit dhe makinerive qe sherbejne per prodhimin e nenprodukteve te mishit te pulave, si dhe mishit te te gjitha kafsheve qe tregetohet ne tregun vendas e te huaj; Furnizimi dhe tregetimi ne pikat e konsumit dhe tregje e vendit te te gjithe produkteve qe permenden ne objektin e veprimtarise se shoqerise. -Importimi i disinfektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve dhe kafsheve, si dhe te gjitha produkteve te tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te saj primar, rritjes se shpendeve.
Emërtime të tjera Tregtare: CHICKEN HOUSE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/12/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CHICKEN FARM ALBANIA, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë, Qendrës Kombëtare të Biznesit më 31.10.2013, me NIPT L33431801N dhe me përfaqësues ligjor Marenglen Meqemeja. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.07.2021
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 09.07.2021
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 24.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiare 2020
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja