Skip to content

Adriatica RC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 10:02:37
JSON

NIPT: M01506035F
Administrator: Enkelejd Musabelliu
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë dhe shërbime në fushën e shoqërisë së informacionit, teknologjisë së regjistrave të shpërndarë, sistemeve të informacionit, komunikimit, dhe menaxhimit. Zhvillim software dhe administrim projektesh. Konsulencë në fushën e drejtësisë gjërësisht në fushën e të drejtës tregtare, civile, administrative etj. Konsulencë ligjore në fushën qeverisjes së korporatave, bashkimit dhe përthithjes së shoqërive tregtare, prokurimeve publike, koncesioneve dhe privatizimeve, pronësise intelektuale si dhe konsulencë në të gjithë fushat e tjera të së drejtës në përgjithësi. Shërbime përfaqësimi, ndërmjetësimi, arbitrazhi dhe lobingu. Konsulencë financiare, bankare dhe tregtare, konsulencë në fushën e investimeve, konsulencë në fushën e telekomunikacioneve dhe teknologjive, në fushën e turizmit dhe ndërtimit, industrisë etj. Konsulencë mbi ristrukturimin e organizimin financiar dhe në fushën e tatim taksave. Analiza dhe vlerësim të biznesit, biznes plane, vlerësime risku dhe studime fizibilitetit. Monitorim dhe oponencë të përgjithshme, verifikim i parametrave teknike, social mjedisore, dhe ligjore. Projektimi, konsulenca dhe zbatimi i projekteve në sektorin e energjisë, duke përfshirë por pa u kufizuar të gjitha llojet e energjive të zbatueshme. Rilevime topografike. Punime dhe projektime gjeodezike, supervizion dhe topogjeodezike në objekte inxhinierike. Punime dhe projektime fotogrametike-hartografike. Shërbime logjistike, transport, distribucion, dhënien me qira të automjeteve, marketing. Aktivitete komisioni dhe brokeri, aktivitete Konsulencë në fushën e ndërtimit dhe operimit të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme. Shoqëria themelon dhe merre pjesë në shoqëri të tjera, që ekzistojnë ose janë në krijim, me të njëjtin objekt, si dhe pjesëmarrja në konsorciume (join venture) së bashku me persona të tjerë fizik dhe juridik, për realizimin e objektit si më sipër ose cdo objekti tjetër. Shoqëria mund të lidhë marrëveshje apo kontata qiraje, shitblerje a hipotekimi të pasurive të paluajtshme, kontata kredie, shërbimi dhe marrëveshje a kontata të tjera të nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit, në përputhje me ligjin në fuqi. Veprimtari në sigurimin, transmetimin, shpërndarjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë ose pakicë brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike. Kërkimi, zbulimi, projektimi, këshillimi, eksplorimi, shfrytëzimi dhe zbatimi projekteve në sektorin e minierave. Kërkimi, projektimi, këshillimi dhe zbatimi në fushën e ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: Adriatica RC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr.Mustafa Matohiti, pallati Gener 2, shkalla 2, kati 3, ap.8, 1001

Faqja Web:
www.adriaticarc.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Tr./Shitje te Kuotave date 22.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 224 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 709 733,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 892 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 451 910,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja