Skip to content

Sea Land Alternative Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK (ish "Sea Land Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 12:28:36
JSON

NIPT: M02409022L
Administrator: Endrit Bakiri
Objekti i Veprimtarisë: Investimi i diversifikuar i pasurisë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të çdo lloji. Ofrimi i fitimeve për Ortakët nga investimi në një portofol të diversifikuar aktivesh.
Emërtime të tjera Tregtare: Sea Land Alternative Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK
Forma ligjore: Shoqëri Komandite
Viti i Themelimit: 01/12/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 379 585 000,00
Numri i pjesëve: 2 379 585
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “BANKA CREDINS”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/01/2003 me NUIS K31608801Ome seli qendrore ne Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8 me administrator Maltin Kokurti dhe Monika Milo. Aksionerët e shoqërisë janë Renis Tërshana 18.12%, Aleksandër Pilo 7.67%, B.F.S.E. Holding Bv 15.10%, “Armaar Group” 5.69%, Të tjerë 53.42%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.04.2023 terhequr nga QKB date 13.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Sea Land Alternative Investment Fund - Shoqëri Komandite SIK”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk janë të identifikuar.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Nikolla Tupe, Nr.1, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.01.2021
Statuti i shoqerise
Raporti i audituesit per zvogelimin e kapitalit, date 15.12.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 07.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -8 000 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 626,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli