Skip to content

AIDA CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 12:30:18
JSON

NIPT: M03116403L
Administrator: Andon Kristo
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete: Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave qytetareve, objekte industriale , social - kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, ujsjellsa, punime restaurime, punime te dheut, murature punime betoni e betone arme , punime te shembjes kompletimin me instalime te brendshme, objekteve te ndertuara, marrjen dhe dhenien me qira te pajisjeve te ndertimit, te mjeteve te transportit per ndertim dhe tregtimin e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme te import-eksportit duke perfshire mallra ushqimore industriale elektroshtepiake , materiale ndertimi, kancelari. Tregtimi dhe montimi i pajisjeve dhe aksesoreve per ambjente frigoriferike. Tregtimi dhe montimi i pajisjeve per sera bujqesore. Ndertimi i kapanoneve bujqesore dhe blegtorale te te gjitha llojeve. Ndertimi i kapanoneve industriale te te gjitha llojeve. Grumbullimi dhe depozitimi i materialeve inerte ndertimore, jo te rrezikshme. Ne fushen e tregtise, import- eksport te mallrave dhe pajisjeve industrial, makinerive, automjeteve agregateve te industrise Agro dhe Agroushqimore. Furnizim, vendosje, sherbime, mirmbajtje panele diellore. Shitje dhe blerje e materialeve elektrike dhe hidraulike. Punime elektrike dhe montimi te sistemeve te projektuara elektrike dhe hidraulike. Hartimi dhe projektimi i objekteve civile dhe industriale te te gjitha llojeve. Projektime ne fushen infrastruktures rrugore, ujesjellsa, kanalizime te te gjitha llojeve, vepra arti. Projekte teknologjike te te gjitha llojeve ne fushen e industrise si dhe projektime elektrike dhe hidraulike. Hartimi i projekteve ne fushen e mbrojtjes nga zjarri si dhe hartimi, studimi dhe vleresimi ne mjedis. Studime ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme si dhe auditime, ekspertiza dhe projektime ne fushen e eficenses se energjise per objekte civile dhe industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: AIDA CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.07.2020
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rr BRIGADA XI SULMUESE, LAGJIA APOLONIA, pallati ne krah te Drejtorise Rajonale te Tatimeve, 9301, Bashkia Fier.

Adresa:
Fier, Patos, Lagjia Naftetari, Bashkia Patos, Rruga "Gani Banaj", mbas Xhamise se Qytetit. Fier Roskovec Strum Fshati Strum, Rruga Strum - Suk, KM-1, Bashkia Rroskovec.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.11.2021
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 150 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 938 717,00
Punuar Nga : L.Kanani