Skip to content

ALIBABA - AGROBIZNES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-17 14:28:30
JSON

NIPT: M14329201L
Administrator: Sami Bami
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, bujqesor, industrial,ushqimore, materiale ndertimi dhe inerte, linja pajisje etj.Zhvillimin e agropylltarise dhe bujqesise, kultivimin, perpunimin dhe tregtimin e pemëve frutore,arrore,ullijve dhe kulturave te ndryshme bujqesore etj.Zhvillimin e blegtorise, mbashtrim te gjedhit, bagetive te imta etj, perpunimin dhe tregtimin e produkteve shtazore, si mish, qumesht etj.Tregeti me me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore dhe blegtorale.Import-eksport, tregeti me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha llojve, per shtepi, dyer, dritare, mobilje zyrash si dhe ndertimi dhe montimi i tyre. Import -eksport tregeti me shumice dhe pakice i lendes se pare drusore, melamine dhe prodhimi i mobiljeve te ndryshme.Aktivitet per organizimin e turizmit, agroturizmit dhe agjensive te sherbimeve te ndryshme.Aktivitet per organizimin e sporteve te ndryshme dhe reakreacionit.Hapje restorantesh, hotelesh, motelesh, piceri,bar-bufe. Tregeti me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit per automjete, mjete bujqesore, makineri bujqesore dhe servisi i tyre, servis i pajisjeve elektrike dhe elektronike.Agjensi ushetimesh turistike, transport mallrash dhe udhetaresh.
Emërtime të tjera Tregtare: ALIBABA - AGROBIZNES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/07/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "BAMI" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e se drejtes tregtare Shqiptare, e themeluar me date 31.08.1999, me seli ne Fushe-Kruje, Durres, e regjistruar ne QKB me numer NIPT:J94416206R, me ortak te vetem z.Besnik Bami. (sipas Ekstraktit te Thjeshte te Regjistrit Tregtar, date 17.02.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fushe Kruje HALIL Bashkia Kruje, lagjja Halil, ZK. 1921, me numer pasurie 351/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 17.02.2022
Ekstrakt i Thjeshte i Regjistrit Tregtar, (BAMI sh.p.k), date 17.02.2022
Akt themelimi, date 27.07.2021
Statuti i shoqerise, date 27.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara