Skip to content

SWAN RESIDENCE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-11 11:05:12
JSON

NIPT: M21606011K
Administrator: Alban Çinari
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi, investimi, ndertimi, rregjistrimi, administrimi dhe shitja e pasurive te palujtshme,i projektit rezidencial " Kompleks banimi 1,2 dhe 3 kate me 2 kat nentoke dhe mure rrethues. Shoqeria, ne menyre dytesore dhe jo ne menyre direkte, dhe sidqqofte vetern per te permbushur objektin tregtar te Shoqerise, mund te kryeje çdo veprimtari tregtare, industriale, financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga adrninistratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Shoqeria mund te ushtroje aktivitete te tjera ndihmese ose te lidhura duke perfshire importin dhe eksportin, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: SWAN RESIDENCE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “S&D Invest” shoqeri aksionare , e themeluar me 08.09.2008 ne Tirane, me adrese Farke, Selite, Rezidenca Kodra e Diellit dhe NIPT K82112004C me perfaqesuese ligjore si administratore e kesaj shoqerie Enkelejda Metohu. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia V, në pasurinë nr. 51/256+1- N5, Zona Kadastrale 3292, Volumi 69, Faqe 195, në ''Rezidenca e Diellit 2''

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja