Skip to content

MAX CAPITAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-12 09:45:59
JSON

NIPT: M21911002A
Administrator: Iva Veshi
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve te ndryshme sportive, menaxhimi i ekipeve dhe akademive sportive dhe cdo gje lidhur me sportin, import- eksport mallrash, shitje me pakice dhe shumice e veshjeve, konsulence biznesi, konsulencë tregtare e marketingu në fushën e industrisë, tregtisë, investimeve dhe të programeve për zhvillim, marketingu dhe shpërndarja e prodhimeve të saj, pjesëmarrja në shoqëri ekzistuese ose që do të krijohen në të ardhmen, me qëllim krijimin e subjekteve ligjore, me qëllime të njëjta apo të ngjashme, zhvillimi dhe menaxhimi i objekteve turistike dhe hotelerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/06/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Spanjë
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “MC Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/07/2014, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41909013F, me adresë aktuale në Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 8, Hyrja 1, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Eduard Hyseni. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 14.07.2022, terhequr date 12.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “MAX CAPITAL”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte.

Borja Antonio Gutierrez Iglesias, shtetas spanjoll, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 50% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.07.2022.

Eduard Hyseni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “MC Investment Group” – shoqëri mëmë për MAX CAPITAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.07.2022.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 15/09/2022, u vendos pezullimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 8, Hyrja 1, Kati 1, Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -67 383,00
Punuar Nga : P. Nikolli