Skip to content

"G2 DataCom"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-07 08:23:34
JSON

NIPT: M22206011A
Administrator: Thoma Zbogo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt te veprimtarise se saj brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se shqiperise: Ndertimin, Zhvillimin dhe operimin e qendrave nderkombetare te te dhenave. Ndertimin, zhvillimin dhe operimin e infrastruktures se telekomunikacionit ne Shqiperi dhe jashte saj. Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures se telekomunikaconit dhe te tokes se stacioneve te kesaj infrastrukture ne Shqiperi dhe jashte saj. Marrja persiper e realizimit te punimeve te kesaj infrastrukture dhe komisionimet dhe punime te tjera te lidhura me sa me siper. Ko-lokacioni. Sherbime per pajisjet e telekomunikacionit te paleve te treta dhe sigurimi i mbeshtetjes teknike dhe sherbimeve operacionale perkatese. Instalimi, blerja dhe shfrytezimi i infrastruktures dhe pajisjeve perkatese. Sigurimi i sherbimit te konsulences per operatoret e tjere te telekomunikacionit, te lidhura me infrastrukturen e telekomunikacionit. Sigurimi i sherbimeve elektronike dhe te telekomunikacionit dhe i sherbimeve te tjera te lidhura
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/09/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "GENER 2", shoqëri koncensionare e se drejtës shqiptare, me NIPT K58615301M me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center dhe administrator Bashkim Ulaj. Ortake te shoqerise jane Astrit Ulaj, Bashkim Ulaj dhe Ahmet Ulaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.09.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria 83/13, Rruga dytesore Tirane - Vore, mbikalimi i Rinasit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.10.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 07.10.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro