Skip to content

GeoENG
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-12 11:39:05
JSON

NIPT: M22226027R
Administrator: Ledian Limani
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë inxhinierike,mjedisore,studime fizibiliteti, projektime, modelime të informacioneve të ndërtimit (BIM), modelime numerike, simulime, analiza te gjendjes se rrugeve, analiza te digave, zbatime e mbikëqyrje për realizimin e komplekseve industriale, civile e ushtarake, hidrocentraleve, infrastrukturës, superstrukturës e sigurisë së porteve, marinave, zhvillimeve bregdetare, strukturave bregdetare e detare, porteve të thata, qendrave logjistike, hekurudhave, rrugëve, urave, tuneleve e punimeve nëntokësore, të industrisë së naftës e gazit dhe të energjisë së rinovueshme,parqe fotovoltaike,parqe eolitike; -Studime e shërbime gjeologjike,shpime-gjeoteknike,shpime puse uji ,prova ne terren si SPT,CPT,prova pershkueshmerie,testime laboratorike,testime analiza kimike,punime gjeodezike, sizmologjike, hidrogjeologjike, hidroteknike, hidrografike, topografike, vrojtime ajrore, arkeologjike, vlerësime të ndikimit ne mjedis e social (ESIA); - Ofrimin e shërbimeve të plota për projektim dhe ndërtim për infrastrukturën dixhitale, fibra optike e data center, dhe për software; - Ofrimin e shërbimeve të plota për projektim dhe ndërtim për 2 bujqësinë dhe industrinë përpunuese ushqimore; - Ofrimin e shërbimeve arkitekturore, planifikim urban, strukturore, mjedisore, HVAC, hipotekore, përftim lejesh; - Ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror, detar e tokësor; - Ofrimin e shërbimeve të plota të planifikimit dhe të zhvillimit të biznesit, menaxhimit të projekteve dhe programeve, zhvillimit të burimeve njerëzore, dizajn dhe zhvillim organizativ, shërbime financiare, modelim financiar, financim projektesh, analiza makroekonomike; - Realizimin e veprimeve tregtare për import-eksport e mallrave industrialë, ushqimorë dhe teknologjisë; - Veprimtari ndërtimore për realizimin e komplekseve industriale, civile e ushtarake, hidrocentraleve, porteve, marinave, zhvillimeve bregdetare, strukturave bregdetare e detare, porteve të thata, qendrave logjistike, hekurudhave, rrugëve, urave, tuneleve e punimeve nëntokësore, të industrisë së naftës e gazit dhe te energjisë së rinovueshme.
Emërtime të tjera Tregtare: GeoENG
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga “TeodorKeko”, Kompleksi Ales, Kati 1, Nr 17, Zona Kadastrale 3866, Nr. Pasurise 306/376-N35, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro