Skip to content

AMF ADRIATICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-12 13:48:51
JSON

NIPT: M22315001S
Administrator: Eros Mancabelli; Massimo Simionato; Fabio Aguti
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ketë si objekt dhe qëllim të veprimtarisë së saj: (i) Prodhimin dhe / ose tregtine e produkteve gjysme te perpunuara dhe / ose te perfunduara te karakterizuara nga punime te shkalles se larte, te destinuara per sektorin e peleterise, veshjeve dhe / ose bijou ekskluzivisht për AMF SpA dhe Fusion Shpk, dhe do të ketë detyrën të realizimit të të gjitha produkteve dhe proceseve, nën drejtimin teknik të AMF SpA , për sa i përket prodhimit në kompetencë të saj, si dhe (ii) Prodhimin dhe / ose tregtine e produkteve gjysme te perpunuara dhe / ose te perfunduara te karakterizuara nga punime te shkalles se larte, te destinuara per sektorin e peleterise, veshjeve dhe / ose bijou në favor të Fusion Shpk sipas çmimeve të rëna dakord dhe në përputhje me te aktet që disiplinojne Shoqërinë, deri në maksimum 20% të kapacitetit prodhues. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha transaksionet tregtare, industriale, të pasurive të paluajtshme, te luajtshme dhe financiare, këto të fundit jo në lidhje me publikun, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë blerjen, shitjen e pjesëmarrjeve dhe interesave në shoqëri apo subjektet te tjera që operojnë në sektorin e turizmit, edhe duke marre pjese edhe ne themelimin e tyre; gjithashtu, mund, gjithashtu, të ofrojë garanci reale dhe personale edhe në favor të palëve të treta pasi ato janë instrumentale për arritjen e qëllimit të shoqerise, pa e bere kete si profesion. Të gjitha aktivitetet duhet të kryhen në limitet dhe ne respektim te normave qe disiplinojnë veprimtarine.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/11/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 109 740 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1. “FUSION”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17/09/2010, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L02117502L, me adresë në Durres Lagja 15, Rruga Aleksander Goga, tek ish-magazinat e NT Durres, dhe me administrator Elton Shala. Ortak i vetëm i shoqërisë është shoqëria “SUMMERTIME”. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2023)

2. “A.M.F.”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/04/2003, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K33329201J, me adresë në Elbasan ELBASAN L.HEKURUDHA RR.E RE TRENIT, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Fatmir Çiftja. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.03.2023, terhequr date 12.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “AMF ADRIATICA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Fabio Agusti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar përfitues për 10% të kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të shoqërisë “SUMMERTIME”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Fusion”, kjo e fundit shoqëri mëmë për 40% të kapitalit të “AMF ADRIATICA”. Data e përcaktimit si pronar përfitues 09.02.2023.

Fabio D Annunzio, shtetas italian, i datelindjes 1973, pronar përfitues për 10% të kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të shoqërisë “SUMMERTIME”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Fusion”, kjo e fundit shoqëri mëmë për 40% të kapitalit të “AMF ADRIATICA”. Data e përcaktimit si pronar përfitues 09.02.2023.

Emilia Neri, shtetas italian, i datelindjes 1974, pronar përfitues për 10% të kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të shoqërisë “SUMMERTIME”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Fusion”, kjo e fundit shoqëri mëmë për 40% të kapitalit të “AMF ADRIATICA”. Data e përcaktimit si pronar përfitues 09.02.2023.

Alessandro Giorgi, shtetas italian, i datelindjes 1983, pronar përfitues për 10% të kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të shoqërisë “SUMMERTIME”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Fusion”, kjo e fundit shoqëri mëmë për 40% të kapitalit të “AMF ADRIATICA”. Data e përcaktimit si pronar përfitues 09.02.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3

Adresa:
Durres Lagja nr. 15, Rr. Aleksander Goga, zona kadastrale 8511, nr. pasurie 24/225, Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 21.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli