Skip to content

POWER WAVE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-30 13:00:43
JSON

NIPT: M31521013H
Administrator: Leart Spahija
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike solare (fotovoltaike) dhe energjisë së erës (eolike) në Republikën e Shqiperisë dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve të Shtetit Shqiptar i të gjitha miratimeve, lejeve dhe licencave të cilat mundesojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në menyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Projektim, zbatim, ndërtim të impianteve të prodhimit të energjisë me panele diellore;Shitja e energjisë elektrike për kliente të ndryshëm, shtet ose privat, të vendit ose të huaj; Shfrytëzim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të paneleve diellore; Projektim, ndërtim dhe montim të pajisjeve dhe linjave të transmetimit të energjisë elektrike;Punime të ndryshme ndërtimore në funksion të objekteve dhe pajisjeve të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike;Projektim dhe vlerësim gjeologjik, ambiental dhe tekniko-profesional në përgjithësi;Projektim, zbatim dhe ndërtim i objekteve civile dhe industriale;Punime ndërtimore të terreneve, kanalizimeve bonifikuese, të rrugëve dhe të tjera, pa cënuar objektin kryesor të shoqërisë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes per qellime investimesh ne sektorin bujqesor/agrar/blegtori, ndertim me qellim komercial tregtar, residencial, etj, dhenie me qira/nenqira pronash/asete, menaxhim pronash, shitblerje real estate. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare, industriale, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo që lidhet me të vetinShoqëria në objektin e aktivitetit të saj do të përfshijë dhe dhënien e konsulences financiare dhe të cdo lloj aktiviteti tjetër që lejohet sipas legjislacionit shqiptar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/03/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. TLC GROUP ( ish "TRANS-LOGISTIC COMPANY"), shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/01/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61313021A, me adresë në Durres, Xhafzotaj, S.Z Magazine Meshkurti, autostrade, me administrator Shkëlzen Gega. Ortak i vetem i shoqerise eshte Gentian Kollçinaku. Sipas të dhënave të QKB deri më date 30.03.2023

II. SUN POWER, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29/06/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21901025K, me adresë në Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pallati 11, Kati 2, në krah të Radio Televizionit Shqiptar, me administrator Evis Sopi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria Wealthy Bee-M11426012T. Sipas të dhënave të QKB deri më date 30.03.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 30.03.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 11, Kati 2, në krah të Radio Televizionit Shqiptar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 30.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja