Skip to content

ADRIATIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 14:23:20
JSON

NIPT: J61807505I
Administrator: Ardian Mustafaraj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit: Zbatimi i projekteve të ndërtimit konformë Liçensës Nr. NZ.0517/8, lëshuar nga Ministria e Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit Tiranë, për kryerjen e aktiviteteve të specifikuara më poshtë: Kat.NP-1 Klasifikimi C - punime gërmimi në Tokë; Kat.NP-2 Klasifikimi C - ndërtime civile dhe industriale; Kat.NP-3 Klasifikimi A - rikonstruksion dhe mirëmbajtje godina civile dhe industriale, veshje fasada; Kat.NP-4 Klasifikimi C - rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Kat.NP-7 Klasifikimi E - ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Kat.NP-9 Klasifikimi A - punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; Kat.NS-1 Klasifikimi A - punime për prishjen e ndërtimeve; Kat.NS-2 Klasifikimi A - Impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Kat.NS-4 Klasifikimi A- punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri. plastik. Metalik dhe xham dbe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Kat.NS-6 Klasifikimi A - sinjalistika rrugore jondriçuese; Kat.NS-7 Klasifikimi A - barriera dhe mbrotja rrugore; Kat.NS-8 Klasifikimi A - ndërtime parafabrikat, betonarme, struktura metalike dhe druri; Në fushën e Projektimit : Kat. 3/a objekte civile- Industriale- turistike prej murature dhe skelet beton¬arme deri në 5 kate Kat. 4/a instalime hidrosanitare. Ka. 5/b Furnizim me ujë- kolektorë shkarkimi. Kat. 5/c Projektim ujësjellës kanalime urbane rurale. Në fushën e tregtisë dhe transportit, në fushën e shërbimeve, në fushën e turizmit, etj. Transport i mbetjeve jo të rrezikshme. Tregetim i materialeve hidraulike,elektrike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ADRIATIK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/08/2004
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 181 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA770 BU kamion Man

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet,AA 942 AG kamion FIAT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 186 SG kamion RENAULT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 294 FF AUTOBOT UJI IVECO

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 896 VS VETSHKARKUES MAN

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 462 PP KAMIONCINE RENAULT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 461 PP KAMIONCINE RENAULT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, DR 2865 F kamion IVECO MAGIRUS

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 460 PP KAMIONCINE IVECO FIAT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 052 PB VETSHKARKUES RENAULT

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 018 BK KAMIONCINE MERCEDESBENZ

Durres, Lagjja nr.14, Rruga Bajram Tusha, shkozet, AA 687 HU VETSHKARKUES IVECO MAGIRUS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 14, Rruga Bajrama Tusha, Objekt me nr. pasurie 5/1744, Zona Kadastrale 8515, Shkozet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2022
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.12.2014
Vendim i ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 15.02.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 164 763 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 90 160 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 39 880 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -38 072 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 188 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 218 140 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 201 214 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 120 224 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 696 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 155 735 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 27 549 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 43 542 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 042 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:532 814 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:357 931 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:300 814 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:164 962 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:259 640 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:425 053 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:509 249 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:391 913 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 254 802 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 371 002 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 287 472 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 257 085 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 166 408 730,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani