Skip to content

TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-03 09:30:45
JSON

NIPT: J61820017U
Administrator: Ardian Grabova
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i librit artistik shkencor.
Emërtime të tjera Tregtare: TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.03.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 601 000,00
Numri i pjesëve: 15 601
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Migena Nelaj; Fabjola Tira; Musa Hyka
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Në datë 20.05.2008: Në bazë të Urdhrit nr.136 datë 26.02.2008 të aksionarit të shoqërisë është vendosur prishja e shoqërisë dhe shpallja e likuidimit. Statusi i shoqërisë kaloi nga "Aktiv" në "Shoqëri në Likuidim e Sipër". Likuiditator u vendos Ardian Tafili.
Në datë 02.03.2009:Në bazë të Urdhrit nr.154 datë 26.02.2009 të aksionarit u vendos emërimi i likuiditatorit Rezart Ferzaj dhe largimi i likuiditatorit Ardian Tafili.
Në datë 24.03.2010:Në bazë të Urdhrit nr.741 datë 08.09.2009 të aksionarit u vendos emërim i likuiditatorit Alfred Ndrio dhe largimi i likuiditatorit Rezart Ferzaj.
Në datë 28.03.2011:Në bazë të Urdhrit nr.192 datë 10.03.2011 të aksionarit u vendos emërimi i likuiditatorit Kastriot Caka dhe largimi i likuiditatorit Alfred Ndrio.
Në datë 30.05.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.437, datë: 16.05.2013 të aksionarit u vendos emërimi i likuiditatorit Migen Selba dhe largimi i likuiditatorit Kastriot Caka.
Në datë 26.09.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.707, datë: 28.08.2013 të aksionarit u vendos emërimi i likuiditatorit Sokol Rami dhe largimi i likuiditatorit Migen Selba.

II.Në datë 31.03.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.7819/1 prot., datë 09.12.2015, të aksionarit të shoqërisë është vendosur miratimi i likuidimit të shoqërisë, dhe statusi i shoqërisë nga "Shoqëri në Likuidim e Sipër" kalon në "Ç'regjistruar".

III-Në datë 16.03.2015:Në bazë të shkresës Nr.18137/3 Prot., datë 09.03.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: "Vendosja e barrës siguruese, me qëllim të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë për tatimpaguesin “TREGTIM I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR” Sh.a., me Nipt-J61820017U, përfshirë edhe shit-blerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore." Kjo masë është hequr në datë 22.04.2015, në bazë të shkresës Nr.24769/2 Prot., datë 08.04.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga e Kavajës; Nr.42; pranë Kolegjit Turk.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Likuidimi i Shoqërisë
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 03.04.2021
Ndryshimi i Formes Ligjore
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 891 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 620 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -6 623 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -6 900 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -5 235 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 870 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 554 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 913 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 824 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 635 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 717 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 49 511 700,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015

Punuar Nga : A.B