Skip to content

ALBKONTROLL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 14:11:57
JSON

NIPT: J61821510W
Administrator: Dashamir Mehmeti (Likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Kontroll sasior dhe cilësor i mallrave të eksport-importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko-fizike për to, kontroll të përshtatshmërisë së mjeteve të transportit dhe depove të magazinimit, kontrollit të ambalazhit, marketimit, etiketimit dhe stivimit të mallrave të eksportit etj
Emërtime të tjera Tregtare: ALBKONTROLL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/07/1999
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 37 039 972,00
Numri i pjesëve: 37 039
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Julvit Shazivari; Liljana Mamadhaj; Shpresa Hodaj
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Çështje Ligjore: Likuidimi i Shoqërisë

I. Ne date 05.05.2020: Ne baze te Vendimit e Asamblese Nr.28 date 18.03.2020 eshte miratuar prishja e shoqerise "Albkontroll" Sh.a Durres dhe shpallja e likuidimit. Likuidator i shoqerise eshte vendosur Klodian Mene (njekohesisht administrator i shoqerise). Me fillimin e procedurave te likuidimit, statusi i shoqerise nga "Aktiv" u be "Ne proces likuidimi".

II. Me datë 09.06.2023, me vendim të asamblesë së përgjithshme të aksionarit, u lirua nga detyra likuidatori Eraldo Mene dhe u emërua likuidatori Dashamir Mehmeti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Skenderbeg 45.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Vendimi i Asamblese per prishjen e shoqerise (Likuidimi)
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -10 280 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 366 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -9 689 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 785 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 342 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 700 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 317 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 528 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 470 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 276 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 021 848,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 600 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 329 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 2 805 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 1 852 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 840 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 603 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 263 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 700 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 860 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 818 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 395 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 063 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 17 927 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 310 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 23 130 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 16 799 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 18 709 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 404 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 21 802 162,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli