Skip to content

Shperndarja e Librit Shkollor (ne proces perthithje nga K81706017T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-01 10:56:15
JSON

NIPT: J61903001V
Administrator: Hilmi Braçe
Objekti i Veprimtarisë: Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.
Emërtime të tjera Tregtare: Shperndarja e Librit Shkollor
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.05.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 225 452 000,00
Numri i pjesëve: 225 452
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Adriana Sheti; Ilia Gjermani; Anthulla Ruci
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Falimentimi
01.Në datë 22.06.2004: Në bazë të Urdhrit Nr.177 datë 02.06.2004, është miratuar prishja dhe shpallja e falimentimit të shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor”, si rrjedhojë e situatës jo të mirë ekonomiko-financiare, humbja e objektit kryesore të veprimtarisë dhe detyrimeve të shumta të palikujduara. Likuiditator i shoqërisë është vendosur Vladimir Shkurti. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” u ndryshua në “Shoqëri në Likuidim e sipër”.
02. Në datë 12.10.2005: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.30 datë 04.10.2005, është miratuar emërimi i likuiditatores Lindita Delia dhe largimi i likuiditatorit Vladimir Shkurti.
03.Në datë 23.12.2009: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.1087 datë 18.12.2009, është miratuar emërimi i likuiditatorit Lulzim Deçe dhe largimi i likuiditatores Lindita Delia.
04.Në datë 24.5.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.445 datë 20.05.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Shkëlqim Ndreu dhe largimi i likuiditatorit Lulzim Deçe.
05.Në datë 19.11.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.46 datë 20.10.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Petrit Perhati dhe largimi i likuiditatorit Shkëlqim Ndreu.
06.Në datë 10.02.2014: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.156 datë 28.12.2013 dhe Nr.90 datë 03.02.2014, është miratuar emërimi i likuiditatorit Gentian Dalipaj dhe largimi i likuiditatorit Petrit Perhati.
07.Në datë 29.07.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5098/2 datë 29.07.2016 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Vasil Dilo dhe largimi i likuiditatorit Gentian Dalipaj.
08.Në datë 06.04.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.75/1 datë 26.03.2018 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Erlin Shyti dhe largimi i likuiditatorit Vasil Dilo.
09.Në datë 31.10.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.287 datë 25.10.2018 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Nermin Bardulla dhe largimi i likuiditatorit Erlin Shyti. Gjithashtu, me anë të procesit të bashkimit me përthithje është miratuar nisja e procesit të bashkimt të shoqërisë “Petrol Alba Sh.a” (shoqëria përthithëse) me shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor” Sh.a (shoqëria e përthithur).

II-Perthithja:
01.Në datë 31.10.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.287 datë 25.10.2018 është miratuar nisja e procesit të bashkimt të shoqërisë “Petrol Alba Sh.a” (shoqëria përthithëse) me shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor” Sh.a (shoqëria e përthithur).
02.Ne date 21.05.2019: Eshte bere depozitimi i marreveshjes per bashkimin, date 17.01.2019 ndermjet shoqerise perthithese “PETROL ALBA “ sha, me NUIS (NIPT) K81706017T, shoqerise se perthithur “Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, me NUIS (NIPT) J61903001V dhe Depozitimi i Raportit mbi bashkimin me perthithje. Procesi nuk ka perfunduar akoma.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kavajës.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Likuidimi i Shoqerise Shperndarja e Librit Shkollor
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.05.2021
Bashkimi me perthithje - Urdhri i aksionerit
Bashkimi me perthithje - Raporti
Bashkimi me perthithje - Marreveshja
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 647 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 035 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 010 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 169 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 155 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -27 025 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 67 880 898,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 21 206 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 931 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 402 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:44 917 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 360 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 964 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 612 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 161 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 95 107 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 33 937 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 30 085 314,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B