Skip to content

Prodhim Veshje Ushtarake
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-15 07:53:20
JSON

NIPT: J61904044J
Administrator: Avjeri Hoxhaj (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: Prodhim Veshje Ushtarake
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27.01.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 219 000,00
Numri i pjesëve: 14 219
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Thanas Xhillari; Eralda Hoxha; Zenel Shalari
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Në datë 30.10.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit 7190/1 datë 05.10.2015, është miratuar prishja e shoqërisë dhe shpallja e likuidimit, për shkak të situatës së vështirë ekonmike dhe humbjes së objektit kryesor të aktivitetit. Likuiditator është emëruar Avjeri Hoxhaj, njëkohësishte administrator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” u bë “Shoqëri në likujdim e sipër”.

II-Në datë 01.12.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.9202 datë 18.11.2016, është miratuar mbyllja e veprimeve të shoqërisë “Prodhim Veshje Ushtarake” sh.a në likuidim.

III-Në datë 22.06.2018: Në bazë të Raportit datë 30.06.2017 mbi mbylljen e likuidimit të realizuar nga likuiditatori Avjeri Hoxhaj është bërë ç’regjistrimi i shoqërisë dhe statusi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” është bërë “Ç’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Muhamet Gjollesha.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Likuidimi i Shoqerise Prodhim Veshje Ushtarake
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 15.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 392 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 145 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 098 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -10 331 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 540 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -63 757 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -22 822 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -8 945 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -49 049 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 3 008 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:23 323 585,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 550 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 733 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 469 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 462 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 909 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 098 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 5 777 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 52 994 897,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Punuar Nga : A.B