Skip to content

EDMOND (Ish EDMOND SH.P.K)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 10:27:37
JSON

NIPT: J62013007C
Administrator: Edmond Çina
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregti me shumice e pakice, Artikuj e mallrave te ndryshme,(njethundrake etj) Shitje mjete transporti,motorçikleta e pjese kembimi, riparim mjete transporti. motorçikleta.Transport e spedicion ne linja interurbane e nderkombetare.kombetar dhe nderkombetar.Tregti import-eksporti.me shumice dhe pakice te çdo lloj malli, parashikuar ne tabelat doganore te Republikes se Shqiperise, si dhe tranzitim mallrash te ndryshme; Gjithashtu, shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Import-eksport, Tregtim me shumice dhe pakice te karburanteve, naftes, gazit, lendeve djegese, vajrave lubrifikante, etj. Te tjera te lejuara nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: EDMOND
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03/04/1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Loren Thomaj, Stiljan Janku, Kostandin Çina
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Isuf Banka nr 22.

Adresa:
Tiranë, Rruga Isuf Elezi, pall 22/1,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.11.2021
Kontrate date 08.04.2021
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 12.09.2011
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 25.07.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 04.05.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 23.08.2019
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 22.08.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 245 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 000 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 186 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 850 751,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 014 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 769 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 530 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 150 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 040 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:132 811 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:116 482 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:95 985 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:87 095 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:114 105 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:149 531 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 75 075 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 81 447 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 378 874,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala