Skip to content

KOMBINATI ENERGJITIK (Ne proces perthithje nga K81706017T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-01 14:16:37
JSON

NIPT: J62903209H
Administrator: Kadri Salla (Likuditator)
Objekti i Veprimtarisë: Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.
Emërtime të tjera Tregtare: KOMBINATI ENERGJITIK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 817 100 000,00
Numri i pjesëve: 817 100
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Irena Malolli; Elona Mistrovica
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masa konservative:
Në datë 10.02.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.285/1 akti, datë 04.02.2015, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Kurmaku”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë Kombinati Energjitik Sh.a me NIPT J62903209H, deri në një urdhër të dytë”. Masa konservative është hequr në datë 21.05.2015, në bazë të Urdhrit Nr.45 Akti, datë 18.05.2015, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “KURMAKU”.

II-Procesi i Likudimit:
Në datë 11.06.2015: Në bazë të Urdhrit të Ministrisës së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr.4299 datë 26.05.2015, është miratuar prishja e shoqërisë dhe shpallja e likuidimit. Likuditator është emëruar administratori i shoqërisë Kadri Salla. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, do të bëhet “Likuidim në shoqëri e sipër”.

III-Projekt Bashkimi me Perthithje:
01. Ne date 17.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.108 date 26.11.2019 eshte miratuar fillimi i procedurave te Bashkimit me Perthithje te shoqerise Kombinati Energjitik Elbasan Sh.a (shoqeria e perthithur) nga shoqeria perthithese Petrol Alba Sh.a. Sipas ketij vendimi, audituesit ligjor do te te hartojne raportin dhe marreveshjen e bashkimit.
Ndryshime
Shënime: Ne date 16.07.2020: Ne baze te Shkresës Nr.11820 Prot datë 25.06.2020 te leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për saktësimin e pronësise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan; Rajoni i Metalurgjisë Elbasan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.10.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Projekt bashkimi me Perthithje -Vendimi i Asamblese
Projekt Bashkimi me Perthithje -Marreveshja
Projekt Bashkimi me Perthithje -Pasqyrat Financiare (3 vite)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -8 044 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -10 059 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 680 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -225 234 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -13 363 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -75 072 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -118 314 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -36 832,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -48 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -8 594 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -587 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 420 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 043 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 386 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:49 540 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 779 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 805 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 385 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 273 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 7 730 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 24 964 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 13 504 559,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B