Skip to content

ARILDA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-02 13:07:14
JSON

NIPT: J66702417H
Administrator: Gezim Balla
Objekti i Veprimtarisë: Ne punimet e montimet elektrike ne objekte te ndryshme,transport te mallrave te ndryshem. Tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, importteksport.Hapje baresh e restorantesh.Ndertime civile,industriale ,banesash mbi 8 kat,rrugesh,ura dhe vepra arti,ujesjelles, germime dheu e punime te ndryshme murature. Punime elektrike ne kabina e T.N,rrjete elektrike e telefonike. Import eksport te artikujve industrial dhe ushqimor. Shfrytezim ,perpunim,transport dhe shitje te mineralit te kromit dhe produkteve te tij.Furnizimin dhe magazinimin e lendeve plasese per nevoja te veprimtarise minerare te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: ARILDA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.08.1995
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Diber, Bulqize, Fiat Fadrom me targa BZ 1885 A
2.Diber, Bulqize, ,Kamion tip Benz Mercedes me targe AA 366 GS
3. Diber, Bulqize, Rimorkio me targe ACR 167
4. Diber, Bulqize, Lagjja e Re, Rruga Demokracia, me numer pasurie 1979, Fugon Mercedes Benz me targe AA 285 BG
5. Diber, Bulqize, Kamion tip Man me targe AA 367 GS
6. Diber, Bulqize,Kamion Iveko me targe AA 368 GS
7. Diber, Bulqize, Rimorkio me targe AAR 909
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi
Leje Minerare -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Bulqize, Lagjja e Re, Rruga Demokracia, Objekt privat me numer pasurie1979, Zona kadstrale 3694, Godina 38.

Adresa:
1.Durres Durres DURRES Porti Detar Durres, Kalata Lindore
2.Diber, Bulqize, Zona Minerare konkuruese Nr516/6, objekti Lartesia 1900, Bulqize, Qarku Diber
3.Elbasan, Uzina e Ferrokromit, Elbasan
4. Diber, Bulqize, Almarine, Bulqize, Qarku Diber, me zone minerare shfytezimi Nr.957/2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 04.02.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 606 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 116 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 404 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 902 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 561 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 868 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 578 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 501 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 435 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 469 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -6 021 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 023 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 665 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:33 025 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 801 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 503 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:77 888 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 979 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:58 930 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 932 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 834 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 39 064 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 25 384 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 56 219 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 37 817 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 19 388 370,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani