Skip to content

AZITALJA ALBEKAOLINE 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-12 09:11:14
JSON

NIPT: J69310310C
Administrator: Preng Marku
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e prodhimit dhe tregtimit, për prodhimin dhe eksportin e kaolinës.
Emërtime të tjera Tregtare: AZITALJA ALBEKAOLINE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/12/1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 000 000,00
Numri i pjesëve: 22 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Likuidimi i shoqërisë:
Në datë 19.05.2004:Në bazë të Vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Nr.3902Akti, Nr.2489Vendimit, është miratuar shpallja e likudimit të shoqërisë me kërkesë së ortakut Ministria e Industrisë (akltualisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë). Statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, është bërë “Në proces likuidimi”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pukë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 12.06.2021
Likuidimi i shoqërisë
Ndryshimi i Administratorit
Dokumenta Financiare: Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.B