Skip to content

I N T E R M E D (Ish Jona)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 15:18:58
JSON

NIPT: J71424020D
Administrator: Petrit Maho
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te medikamenteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, shtesave ushqimore, pajisjeve te ndryshme mjekesore dhe artikujve kozmetike dhe mallrave te ndtyshme industrials, bujqesore, blegtorale, ushqimore, mjekesore. Ushqim social, konfeksione, artikuj tekstile, shkollore, sportive, peshkimi, sahat, bizh uteri, prodhime prej metalesh te cmuara, kinkaleri dhe materiale kancelarie, orendi, mobilieri dhe pajisje elektro shtepiake, aparate elektrike, elektronike dhe elektroteknike, makineri, aparatura dhe automjete te ndtyshme tokesore, ujore, dhe ajrore, materiale te ndtyshme ndertimi, instalimi dhe per ngrohje, materiale hidrosanitare, kimikate, xham, porcelan, qeramike, materiale plastike, bojera, llak. Organizimin dhe ktyerjen e sherbimit mjekesor, farmaceutik dhe kozmetik, sherbime te disinfektimit dhe te higjienizimit si dhe shitblerje medikamentesh dhe pajisje te ndtyshme mjekesore, farmaceutike dhe artikuj kozmetike. Sherbime dhe riparime te objekteve prej metali, drusore, muri dhe te tjera, agjenci turistike, komisioneve dhe ndermjetesimi. Organizim dhe kryerje te sherbimit te transportit tokesor, ajror dhe ujor per mallra dhe pasagjere si dhe servile per automjete, makineri dhe aparatura te te gjitha llojeve brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: I N T E R M E D
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 362 313 000,00
Numri i pjesëve: 362 313
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Volkswagen Caddy i bardhe me targa AA 096 RF
Tirane, Volkswagen Caddy i bardhe me targa AA 492 YP
Tirane, Automjet tip Volkswagen tip Crafter TR 2096 U
Tirane, Volkswagen Caddy i bardhe me targa AA 302 RS
Tirane, Volkswagen Transporter i Bardhë me Targë AB 647 CJ.
Tirane, Volkswagen Caddy i Bardhë me Targë AA 409 JF
Tirane, Wolswagen Caddy me targe AA 058 JN
Tirane, Daimler Chrysler i Bardhë me Targë AB 934 CV
Tirane, Motorr Honda,TR 744 D
Tirane, Volkswagen Caddy i Bardhë me Targë AA 408 JF
Tirane, Volkswagen Caddy i bardhe me targa AA 486 RS
Tirane, Volkswagen Transporter i Bardhë me Targë AB 658 BV.
Tirane, Volkswagen Caddy i bardhe, AA 273 DM
Tirane, TIRANE; Volkswagen Caddy i bardhe me targa AB 063 GZ
Tirane, TIRANE; Caddy Maxi Cargo i bardhe me targa AB 642 GZ
Tirane, VOLKSWAGEN CADDY i Bardhë me Targë AB 958 JY
Tirane, VOLKSWAGEN CADDY i Bardhë me Targë AB 601 JY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, ISMAIL QEMALI 12/1

Adresa:
Durres Xhafzotaj KOXHAS Fshati Koxhas, Komuna Xhafzotaj, Durres ( 2.5 km nga kryqezimi i Maminasit, 100m rruga e Vore - Maminas, Zona kadestrale Nr 2255, Nr i Pasurise 20/38

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje aksionesh date 11.10.2002
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.12.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 347 364 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 104 473 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 93 746 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 151 654 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 100 713 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 62 426 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 59 894 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 84 499 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 115 317 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 94 803 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 893 774 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 377 306 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 705 507 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 936 452 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 577 242 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 903 669 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 575 275 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 816 922 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 210 236 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 189 792 674,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala