Skip to content

I. R. Z.

JSON

NIPT: J72207019C
Administrator: Ilir Biba
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtimin me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, të konsumit të gjere, industrial e ushqimore. Prodhimin e materialeve të ndërtimit, ndërtimin e objekteve me karakter social e publik, investime në fushën e ndërtimeve. Importimin dhe eksportimin e makinerive, pajisjeve dhe pjesëve të ndërrimit. Transport mallrash dhe udhëtaresh. Nxjerrje, përpunim dhe tregtim i mineraleve të ndryshme. Përpunim dhe tregtim i lendes drusore. Studim, projektim, ndërtim, montim dhe operator i prodhimit të energjisë elektrike, ndërtim hidrocentralesh të rinj, rehabilitim hidrocentralesh ekzistuese, prodhim, tregtim, transmetim, transferim, shpërndarje, eksportim, shitje të energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: I. R. Z.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.03.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Nr. 9, Pallati Ish te Perndjekurit Politik, Kati i pare, Zona Kadastrale 8310

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 141 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 630 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 664 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 297 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 154 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 800 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 444 001 171,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016