Skip to content

ALB BAKRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-01 08:53:53
JSON

NIPT: J81920006K
Administrator: Petraq Premti (Likuditator)
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytëzimin i vendburimeve të mineralit të bakrit, nxjerrje, pasurim dhe përpunim i mineralit, prodhimi dhe shitje e bakrit dhe nënprodukteve të tij. Ruajtja e objekteve të saj konform legjislacionit të fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB BAKRI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 867 879 000,00
Numri i pjesëve: 2 867 879
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elfrida Bino; Klarita Rexhepaj; Anduena Dedja; Ismet Lala
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Likudimi i shoqërisë:
01.Në datë 03.11.2004: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Ekonomisë, Nr.28 datë 20.02.2004, është miratuar prishja e shoqërisë , dhe emërimi i likuditatorit Halit Shqarthi. Status i shoqërisë nga “Aktiv” u bë “Shoqëri në likuidim e sipër”.
02.Në datë 15.06.2010: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës Nr.854 datë 06.10.2009 është miratuar emërimi i likuiditatorit Agim Alimani dhe largimi i likuditatorit Halit Shqarthi.
03.Në datë 19.01.2013: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr.51 datë 01.11.2013 është miratuar emërimi i likuiditatorit Gentjan Berberi dhe largimi i likuditatorit Agim Alimani.
04.Në datë 16.12.2016: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr.9352/1 datë 07.12.2016 është miratuar emërimi i likuiditatorit Altin Vrioni dhe largimi i likuditatorit Gentjan Berberi.
05.Në datë 24.04.2018: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.74 datë 01.03.2018 dhe Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.05 datë 30.11.2017 është miratuar emërimi i likuiditatorit Petraq Premti dhe largimi i likuditatorit Altin Vrioni.

II-Masa Konservative:
01.Në datë 28.05.2018, Në bazë të Kërkesës për “Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë”, Nr.28564/4Prot., datë 22.03.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: “Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh të subjektit "Alb Bakri" Sh.a, me NIPT-J81920006K, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë”.
02.Në datë 24.05.2018: Në bazë të Urdhrit Nr. 6423 Prot, datë 10.05.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë të Përmbaruesit Gjyqësor Alma Gusho, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që mund të zotërojë në çdo shoqëri tregtare apo personi fizik debitori “Alb Bakri” sha me NIPT J81920006K. Pala kreditore:Fatmir Lama. Objekti:Pagim shume. Kjo masë e seuestros konservative është hequr në datë 10.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.8706 Prot., datë 27.06.2018, protokolluar nga QKB me Nr.7687 Prot., datë 02.07.2018, të lëshuar nga Zyra Permbarimit Tiranë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Blloku Vasil Shanto.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.10.2021
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 111 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 956 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 439 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 256 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 469 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 465 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -25 485 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -20 796 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -90 606 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -61 961 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -99 779 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 968 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 029 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 400 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 055 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 400 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 51 949 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 944 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 731 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 27 863 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 25 275 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 38 053 018,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B