Skip to content

"BESA GAZ" (Ish KAZAZI shpk)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-28 09:14:44
JSON

NIPT: J82605859M
Administrator: Islam Kazazi
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim me shumice e pakice te karburanteve e vajrave lubrifikante dhe gazit te lengshem. Import eksport te mallrave bujqesore dhe industriale, tregetimin e tyre, organizimi dhe administrimi i qendrave tregtare, komplekseve per shitjen e mallrave bujqesore e industriale. Punime te sherbimeve te mirmbajtjes, pastrimit e te gjelberimit te territorit. Shoqeria mund te kryeje veprimtari te tjera te lidhura apo ne funksion te objektit te mesiperm.
Emërtime të tjera Tregtare: "BESA GAZ"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/11/1999
Rrethi: Rrogozhine
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 32 100 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Fshati Blerimaj Rrogozhine-Kavaje, Autobot Gazi, Targa KJ 9712 A, Ngjyre Blu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 08.08.2018, me ane te Urdherit Nr.4117 Prot., Nr. 96-18 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.9291 Prot., date 09.08.2018, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise "BESA GAZ" sh.a., me Nuis (Nipt)- J82605859M.

II. Me date 15.07.2021, me ane te Urdhrit Nr.1916 Prot, protokolluar nga QKB me nr.7033,Prot., date 19.07.2021 "Per Vendosjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Dhoma Kombetare e Permbaruesve Privat, Permbaruese Gjyqesore Private “Ensola Kuçi”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aktivet/kuotat e pales debitore "BESA GAZ" Sh.a,me Nipt J82605859M, me qellim ndalimin e tjetersimit te tyre deri ne egzekutimin e plote te detyrimit.

III. Me date 06.08.2021, me ane te Urdhrit Nr.2635 Prot, lëshuar nga Dhoma Kombetare e Përmbaruesve Privat, Permbaruese Gjyqesore Private “Ensola Kuçi”, u urdherua heqja e mases së sekuestros mbi aktivet/kuotat e pales debitore "BESA GAZ" Sh.a, me Nipt J82605859M, pasi titulli ekzekutiv është ekzekutuar tërësisht. Në rast se mbi aktivet e pales debitore ka urdhër sekuestro nga zyra përmbarimore apo institucione të tjera, ato nuk hiqen mbeten ne fuqi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rrogozhine, Fshti Blerimaj,Godine 1- Kateshe,500 Metra Nga Rruga Nacionale Kavaje-Rrogozhine

Adresa:
Tirane, Kavaje, Lagjja nr.2, rruga “Egnatia”, godine 1-kateshe prane stadiumit "Besa" godina nr.258
Tirane, Lekaj, Fshati Germej, zona kadastrale nr.1704, pasuria nr.114/4, godina nr.57
Tirane, Kavaje, Lagjja nr.5, Rruga Shetitorja "Taulantia"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.01.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash date 30.08.2002
Kontrate shitje kuotash date 27.02.2003
Vendim i ortakut te vetem per miratimin e shnderrimit te formes ligjore te shoqerise, date 29.03.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 177 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 297 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 397 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 746 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 606 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 929 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:43 457 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:77 011 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 395 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:108 432 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:109 277 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:145 543 368,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala