Skip to content

PROQUAL ( ish ''QuaLub”; ish "Q U A L U B")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-06 14:12:57
JSON

NIPT: K01703002S
Administrator: Argus Xoxi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti: Import-tregtim automjete, pjese nderrimi, autogoma, bateri, lubrifikante, makineri, pajisje elektrike, mekanike, mjeksore, industriale, gjeneratore, transformatore, bujqesore, automotive. Per transmetimin, kontrollin, matjen e energjise. Lende djegese. Sisteme sigurie. Materiale pajisje hotelerie dhe mobilimi. Tregtim mallra ushqimore. Lubrifikante, pjese kembimi, autogoma, lavazh. Materiale, pajisje elektrike dhe elektronike. Materiale, pajisje didaktike, pajisje laboratorike dhe sherbime per to. Sherbime : Servis automjetesh, makineri pajisje, mekanike, elektrike etj. Lavazh automjetesh. Pastrim mbeturinash urbane dhe spitalore. Transport mallrash kombetar dhe nderkombetar. Agjenci udhetimesh kombetare dhe nderkombetare. Sherbime perkthimi. Trajnime. Sherbime avokatie. Instalim, konfigurim, pajisje elektronike software dhe hardware. Punime : Ndertim, riparim, rikonstruksion banesa, komplekse banimi institucinale dhe industriale, rruge, vepra arti. Agjenci : Transporti. Udhetime. Imobiliare. Konsulenca : Projektime. Juridike, Sherbime hotelerie, organizim eventesh, tregtim energy elektrike, monitorim mediatik, supervision punime konstruksioni, tegtim mobileri, tregtiminstalim sisteme sigurie design, redaktime, botime.
Emërtime të tjera Tregtare: PROQUAL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/04/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 725 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Petrin Dodona; Renato Xoxi; Robin Xoxi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Autoveture, Renault Kongo me targe AA979DB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I.Sipas urdherit te lëshuar me date 12.12.2011, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative ne pasurite e pales debitore.Sekuestrimin e 100% te kapitaleve te shoqerise "PROQUAL' sha me Nipt-numer unik identifikimi K01703002S me administrator Argus Koli (Xoxi).

II. Sipas urdherit te lëshuar me date 20.06.2014, eshte vendosur: masa e sekuestors konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "PROQUAL" sha me NIPT K01703002S.

III. Sipas urdherit te lëshuar me date 31.03.2014, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitore shoqëria “PROQUAL” sh.a, me NIPT K01703002S.

IV. Sipas urdherit te lëshuar me date 14.04.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore, shoqerise “PROQUAL“ sh.a me NUIS(NIPT) K01703002S, me perfaqesues Argus Xoxi, me qëllim ndalimin e tjetërsimit të tyre deri në ekzekutimin e plote të detyrimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Bardhok Biba, Pallati HODAJ, SHkalla A, Apartamenti Nr.7.

Adresa:
1.Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga e Kavajes, brenda ambienteve te fabrikes ''Leter - Kartoni'', Nr.1
2. Fier, Lushnje, Lagjja Skender Libohova, rruga Hasan Gina, ndertesa 2-kateshe prane kryqezimit
3. Korçe, Lagjja 18, ish SMT Korçe, zona Kadastrale Nr.8561

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.12.2021
Statusi fillestar dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendimit i aksionerit te vetëm te shoqërisë date 16.02.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 491 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 095 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 207 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 841 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 596 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 8 472 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 47 217 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 45 296 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 374 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 22 284 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 35 362 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 66 159 501,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : L.Kanani