Skip to content

ALB-IMPEX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-11 11:49:15
JSON

NIPT: K13513401O
Administrator: Harilla Marku
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice, Import- Eksport dhe transporti i artikujve bitumit, mazutit dhe nenprodukte te tjera te naftes. Prodhimi dhe tregtimi i emulsioneve bituminoze. Tregti, import eksport te mallrave industriale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB-IMPEX
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.01.2006
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilir Marku, Amarildo Marku, Elbenie Marku
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: -Fier Qender Fier GRECALLI Automjeti Koke terheqese FR 33 04 C.
-Fier Fier FIER Gjysme rimorkio ABR 081.
-Fier Qender Fier GRECALLI Gjysem Rimorkio FR 34 28C
-Fier Qender Fier GRECALLI Automjeti FR 04 12 D.
-Fier Fier FIER Koke terheqese AA 544 CF
-Fier Fier FIER Koke terheqese AA 314 APF
-Fier Fier FIER Autobot AA 342 DR.
-Fier Qender Fier GRECALLI Mjeti Autobot FR 22 83 C.
-Fier.Fier Qender Fier GRECALLI Automjeti Koke terheqese FR 27 61 D.
-Fier. Fier Qender Fier GRECALLI Rimorkio FR 50 89 C.
-Fier.Fier Qender Fier GRECALLI Automjeti Koke terheqese FR77 91 B.
-Fier.Fier Qender - FIER Sheq i Madh Automjeti me targe AA540 JN.
-Fier Qender Fier GRECALLI Mjeti Autobot FR 62 77C.
-Fier.Fier Fier FIER Gjysme rimorkio ABR 094.
-Fier Fier FIER Gjysme rimorkio ABR 103
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
01.Ne date 13.01.2016: Ne baze te Aurdhrit Nr.1640/7-1233-15., datë 29.12.2015 te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori shoqeria “ALB-IMPEX” sh.a, me NUIS (NIPT) - K13513401O. Ky aktiv do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone. Kjo mase eshte hequr ne date 20.02.2019 ne baze te urdherit Nr. 307/21233-15 Prot.,datë 12.12.2018, te lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Qender - FIER; Sheq i Madh; Magazine, Kilometri 2 Rruga Fier-Lushnje.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqerise Tregtare -Date 11.12.2021
Ndryshimi i administratorit dhe anetareve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 996 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 446 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 552 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 282 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 786 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 932 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 792 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 167 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 204 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 25 457 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 22 877 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 42 443 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 21 221 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 345 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:156 956 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:284 013 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:254 388 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:313 604 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:194 608 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:345 410 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 410 505 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 273 887 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 155 701 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 452 634 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 456 325 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 832 369 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 502 320 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 239 439 791,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B