Skip to content

MEGA GAZ SH. A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-31 11:39:55
JSON

NIPT: K22826401S
Administrator: Shqiponja Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi me pakice i gazit te lengeshem dhe paisjeve te perdorimit te tij. Tregetimi i mallrave te ndryshe me shumice e pakice dhe import-eksport i tyre.Tregtim i gazit te lengshem shumice dhe pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: K22826401S
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/02/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Altin Hoxha; Agim Muhametaj; Kudret Hoxha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Qender - FIER, Zhupan Lagjja Zhupan, rruga "Kadri Hoxha", zona kadastrale 3934.

Adresa:
1.Fier, Qender – FIER, Zhupan, Lagjja Zhupan, rruga “Kadri Hoxha”, zone kadastrale 3934 numer pasurie 574/4
2.Fier, Qender – FIER, Zhupan, Lagjja Zhupan, rruga “Kadri Hoxha”, zone kadastrale 3934/ 2 numer pasurie574/1
3. Fier, Qender – FIER, Drize Lagjja Drize, zona kadastrale 1557, me numer pasurie 325/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.01.2022
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i asamblese se pergjithshme date 15.10.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 766 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 781 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 407 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 516 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 091 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 582 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 376 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 622 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -998 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 574 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 159 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 938 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:40 169 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 759 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:116 157 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 043 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:69 857 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 245 601 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 134 693 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 243 855 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 265 176 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 244 457 522,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani